Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaccinophobia nedir?

vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


endocervix : n. 1. Uterus boynu kanalını örten müköz zar, 2. Uterus boynunun uterus boşluğuna açıldığı bölge.


enterocolostomy : n. İncebarsak ile kolon arasında ameliyatla ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


granula : n. (pl. granulae) See: granule.


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


incisure : n. Çentik, incisura.


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


lincomycin : n. Gram pozitif patojenlere karşı etkili bir antibiotik.


lipomatous : a. 1. Urlu; 2. Ur hasıl edici.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


palliative : a.&n. 1. Hafifletici (oluşturucu); 2.Müsekkin, anodin, palyatif.


parecnephalocele : n. Kafatası üzerindeki konjenital bir yarıktan bir kısım beyincik dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması, beyincik fıtığı.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


per primam intentionem. : a. İltihaplanmaksızın iyileşme şeklinde (yara kapanması hakkında).


phlegmy : a. Balgamlı.


plexal : a. 1. Pleksus'la ilgili; 2. Pleksus gösteren, pleksus'la belirgin.


pre-operative : a. Ameliyattan önce, ameliyat öncesinde cereyan eden.