Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaccinophobia nedir?

vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


dyskinesia : n. İstemli (iradi) hareketlerinbozulması.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


fatality : n. 1. hastalığın öldürücü olma niteliği veya derecesi; 2. Ölüme götüren herhangi bir durum (hastalık vs.).


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


hyalinunira : n. Hiyalin işeme.


incubus : n. 1. Kabus; 2.Ağırlık basması.


inoculate : v.&a. 1. Aşılamak; 2. Aşılanmış, aşılı.


leio : pref. Düz anlamına önek.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


mydriSİS : N. Gözbebeği büyümesi, pupilla genişlemesi, midriyaz.


orchi(o)- : pref. See: Testis.


paste : n.1. Lapa; 2. Yakı, sert ile yumuşak arası kıvam gösteren madde, hamur, macun, özellikle tedavi amacıylahariçten kullanılan koyu kıvamda herhangi bir merhem.


preoccipital : a. Oksipital kemik önünde, oksipital bölge önünde.


psycheclampsia : n. Had mani nöbeti.


puncture : n. Punctura; 1. Delme, ponksiyon; 2. Sivri bir şeyle açılan delik, sivri bir aletle yaralama.


rhytidectom : n. Alın ve yüzdeki buruşuklukları giderme amacıyla yapılan estetik ameliyat.


saccharosuria : n. İdrarda sakaroz bulunması.


scale : n.&v. 1. Pul; 2. Pul pul olmak, pul gibi kabuk bağlamak; 3. Terazi gözü, kefe; 4. (pl.) Terazi; 5. Derece, mikyas, cetvel.


scurf : n. Baş kepeği, konak, kabuk.