Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaccinophobia nedir?

vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

combustion : n. Yanık, kombüstiyon (4 derecesi vardır: 1. Kızarma; 2. Veziküllenem; 3. Doku harabiyeti; 4. Kömürleşme).


craniotomy : n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.


cystoptosis : n. Mesane mukozasının uretra içine sarkması.


deleterious : a. Vücuda zararlı, toksik.


dyslekxia : n. Okumada bozukluk, okuma güçlüğü.


elytroclasia : n. Vagina duvarını yırtılması.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


flucloxacilin : n. Staphilococcus aureus'un penisilinaz yapan türlerine karşı etkili olan bir tür isoxazole penisilin.


histography : n. Dokuların tavsifi, histografi.


ideational : n. Fikir oluşmasıla ilgili, zihnin düşünme yeteneği ile ilgili.


intussusceptum : n. Barsak bölümlerinin birbiri içine girmesi olayında, içeride kalan kısım, içeriye doğru giren bölüm.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


neostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir madde.


oxycephalic : a. Sivri kafalı.


ozonize : v. biochem. a) Ozonlaştırmak. b) İçine ozon karıştırmak.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


phaged(a)ena : n. 1. İlerleyen (yayılan) ülser; 2. Gangren.


phonometer : n. Ses kuvvetini ölçme aleti, fonometre.


pigmentation : n. 1. Boyama; 2. Cildin normal renkte olması veya başka bir renk alması, pigmantasyon.