Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccinophobia nedir?

vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseous : a. Peynir gibi, peynirsi.


clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


cresol : n. biochem. Katrandan çıkarılan çok kırıcı sıvı (C7H8O).


cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.


engram : n. anlının karşılaştığı etkili uyarıların sinir sisteminde bıraktığı kabul edilen iz, herhangi bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim.


vaccinizaiton : Mükerrer aşılama.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


immunopathoolgy : n. Bir şahsın aşırı derecede duyarlı olması gibi, anormal bağışıklık reaksiyonlarının meydana gelmeis.


inaudible : a. İşitilemeyen, duyulamayan.


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


monomania : n. Yalnız bir mesele hakkında sabit fikir ile kendisini gösteren akıl hastalığı, monomani.


optometrist : n. Optometri uzmanı.


pneumatosis : n. Midede veya vücudun başka yerinde anormal miktarda hava veya gaz bulunması, pnömotoz.


putrescent : a. Çürümekte olan çürüyen.


quality : n. 1. Kalite, 2. Hususiyet, özellik, tabiat; 3. Nitelik; 4. Nevi, sınıf, çeşit.


redox : n. biochem. Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonu.


snow : n. kar.