Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaccinophobia nedir?

vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

casuistics : n. Bir hastalığa ait vak'aların toplanıp incelenmesi.


chemolysis : n. biochem. Kimyasal ayrışım, kemoliz.


chondrophyte : n. Kemiğin eklem yüzleri üzerinde patolojik bir nedenle gelişen kıkırdak yapıda fazlalık.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


expire : v. 1. Soluk vermek, nefes vermek; 2. Ölmek son nefesini vermek.


gangliocytoma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden tümör, gangliyositom.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


hematothermal : a. Sıcak kanlı.


hydrocardium : n. Perikard boşluğunda sulu sıvı toplanması.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


inscriptio tendinea : n. Kiriş çizgileri.n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


nest : n. Aynı unsurlardan oluşan küme, özellikle bulunduğu dokuya yabancı hürcelerin oluşturudğ küçük küme.


pentosemia : n. Kanda pentoz bulunuşu.


ponticulus : n. (pl. ponticuli). Köprücük.


seroserous : a. İki seröz yüze ati.


slaver : n. Salya, tükürük.