Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaccinogenous nedir?

vaccinogenous : a. Aşı yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calvarium, calvaria : n. Kafatası, kafa kubbesi.


boric : a. biochem. Borik, borakslı.


cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


dejection : n. Amel, defi tabii, pislik.


emylcamate : n. Trankilizan bir madde.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


fetal, foetal : a. Fetusa ait, fetalis.


glabella : n. Alın kemiğinin iki kaş çıkıntısı arasında kalan kısmında bulunan ve antropolojide önemi olan hafif bir kabartı, kaşarası, kaşlararası tümseği.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


vacuolated : a. 1. İçinde bir veya birkaç boşluk olan; 2. Vaküole ait.


intussusceptum : n. Barsak bölümlerinin birbiri içine girmesi olayında, içeride kalan kısım, içeriye doğru giren bölüm.


juxta-articular : a. Eklem bölgesi içinde bulunan, mafsal bölgesinde.


karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.


Killians's operation : n. Supra-orbital kısma dokunmadan frontal sinusun kürete edilmesi.


nasology : n. Burun anatomisi ve hastalıkları bilgisi, nazoloji.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


paracinesia : n. Motor sinir merkezlerinin hastalığına bağlı olarak iradi (istemli) kasların anormal hareketleri, parakinezi.