Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

vaccinogenous nedir?

vaccinogenous : a. Aşı yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


chlorpromazine : n. Sedatif, antiemetik, antspasmodik ve hipotansif etkisi olan fevkalade farmakolojik tesirlere haiz bir ilaç.


dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.


deprivation : n. Mahrum etme, mahrumiyet.


digitalism : n. Aşırı dozda dijital verilişine bağlı toksik belirtilerin eşlik ettiği durum, dijital zehirlenmesi.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


expectation : n. Bekleme, ümit.


exangia : n. Kan damarı genişlemesi.


Retrolental fibroplasia : Prematüre bebeği canlandırmak amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu göz merceği arkasında bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kanama ile belirgin körlüğe uzanabilen durum.


flavobacterium : n. Portakal sarısı pigment oluşturan gram-negatif bir bakteri cinsi (Toprakta ve suda bulunurlar).


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


isolate : v. biochem. Bir maddeyi başka maddelerden ayırmak.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


luxation : n. Çıkık, lüksasyon


margin : n. Kenar, limbus.


mycete : n. Mantar.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.


ophthalmoplasty : n. Göz üzerinde yapılan estetik ameliyat, oftalmoplasti.


oxychromatin : n. biochem. Asit anilin boyalarla boyanabilen kromatin kısmı, lantanin.