Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaccinogen nedir?

vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cremor : n. Bir sıvının yüzeyinde oluşan koyu kıvamdaki tabaka, kaymak, krema.


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


emmenic : a. Menstruasyona ait.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


flavism : n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


intercondylar : a. Lokmalararası.


sublingual : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


imagery : n. Çeşitli mental tasvirlerin yeniden hatırlanması.


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


intraluminal : a. Tübe benzer, içi boş bir oluşumun içinde.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


lepromata : n. Cüzamda, görülen granülomatöz deri kabartıları.


lipedema : n. Derialtı yağ irikintisinden oluşan ödem.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


odontotoxia : n. Dişlerdeki intizamsızlık, odontotoksi.


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


otalgia : n. Kulak ağrısı, otalji.


phosphonates : n. (pl.) Kemiklerde biriktiği zaman, osteoklastların tahrib edemeyeceği kadar sert bir kemik dokusu meydanag etiren kimyasal maddeler.


refractometry : n. Gözdeki kırma hatalarının refraktometre aracılığıyla ölçülmesi, refraktometri.