Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaccinogen nedir?

vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


carboxyhaemoglobin : n. biochem. Karbon monoksid zehirlenmesinde kanda meydana gelen karbon monoksid ve hemoglobin bileşimi.


cholesteatoma : n. Kese içinde bulunan ve kolesterol ihtiva eden selim bir tümör.


dihydrotachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlandırılmasından elde edilen bileşim.


excitonutrient : a. Belenmeyi canlandıran ilaç.


geophagia : n. See: geophagism.


glottis : n. (pl. glottides). Nefes borusunun ağzı, gırtlak dili, glottis, glottidis.


gonohemia : n. Gonokokların kana geçmesi, gonokok septisemisi.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


hemoptysis : n. Akciğerler veya solunum yollarından, ağız yoluyla kan gelmesi, kan tükürme, hemoptiz.


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


macrocheilia : n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).


monocular : a. Tek gözlü, tek göze ait.


necrological : a. nekrolojiyea it.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


para-urethral : a. Uretra yakınında yer alan.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


pheochromocytoma : n. Böbrek üstü bezinin medulla kısmındaki kromafin hücrelerden ileri gelen tümör.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.