Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vacciniola nedir?

vacciniola : n. Çiçek aşısından sonra görülen iltihaplı kese.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodist : n. Chiropody (uayak ve el bakımı) konusunda uzmanlaşmış kimse.


chorista : n. Embriyoner gelişim hatası olarak ait olduğu organ veya oluşum dışında yerleşmiş, dolayısıyla normal yerinden uzaklaşmış doku kitlesi.


cusp : n. 1. Gittikçe incelen çıkıntı, sivri çıkıntı; 2. Kalp kapakçığını oluşturan, yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri; 3. Diş tacı üzeirndeki küçük çıkıntılardan her biri.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


embryopathy : n. Embriyoda mevcut olan hastalık veya anomali.


frigidity : n. Kadında cinsel arzuda noksanlık, soğukluk.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


laryngotomy : n. Gırtlak ameliyatı, larengotomi.


monilethrix : n. Saçların kırılması ve boncuklaşması ile belrien bir hastalık.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.


pyroxylin (e) : n. biochem. Selüloz nitratlardan mürekkep bir bileşim, pamuk barutu (C12H16O6(NO)4).


retrospective : a. Geriye yönelik, geçmişi kapsayan.


revival : n. Canlandırma, cnalanma.