Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vacciniola nedir?

vacciniola : n. Çiçek aşısından sonra görülen iltihaplı kese.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholcyst : n. See: Gallbladder.


cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


claviformin : n. biochem. Aspergillus claviforme kültürlerinden elde edilen bakteri giderici madde.


descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


drusen : n. Gözde choroid'in retina ile temas halindeki içt abakasında, hyalin'e benzer küçüktanecikler birikmesi ile belirgin patolojik durum.


eccyesis : n. Dış gebelik.


extrusion : n. 1. İtip çıkarma, ihraç; 2. Dişçilikte bir dişin kapanma hattından ileriye çıkmış olması.


gastroduodenitis : n. Mide ve duodenum'un iltihabı.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


hyperventilation : n. Anormal derecede uzun ve derin solunum.


malleus : n. Orta kulaktaki küçük kemiklerden biri, çekiç kemik.


mouth : n. Ağız, os.


myringomycosis : n. Timpan zarının mantar hastalığı, miringomikoz.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


oligoposia : n. Az sıvı alımı; vücuda yetersiz sıvı girişi.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


plegaphonia : n. Larenks veya trakea'ya perküson çekici ile vurulduğu zaman ses tellerinden çıkan ses.