Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vacciniola nedir?

vacciniola : n. Çiçek aşısından sonra görülen iltihaplı kese.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


carinate : a. Orta kısmı tümsek gösteren, sırt şeklinde, sırtlı.


chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


cytochylema : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hyaloplazma.


dermatoglyphics : n. Parmak uçlarındaki, avuç içlerindeki ve tabanlardaki cildin incleenerek herhangi bir gelişim anomalisi mevcut olup olmadığının araştırılması.


diabrotic : a. Aşındırıcı, kemirici.


exothermic : a. biochem. Hararet neşredici, ısıveren.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


megalgia : n. Çok şiddetli ağrı, sancı, megalji.


mongol : n. Down's sendromu için kullanılan deyim.


monobasic : a. Her molekülünde yer değiştirebilen bir hidrojen atomuna sahip.


nursery : n. Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis.


palatoplegia : n. Yumuşak damakm kaslarının felci, yumuşak damak felci, palatopleji.


procaine : n. biochem. Lokal anestetik olup, chloroethyldiethylamin ile sodium p-aminobenzoate'in birleşmesinden meydana gelir.


quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.