Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vacciniola nedir?

vacciniola : n. Çiçek aşısından sonra görülen iltihaplı kese.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromethyl : n. Etil bromür.


bruise : n.&v. 1. Bere, çürük; 2. Berelemek, çürütmek; 3. Kontüzyon, dağılma.


chondromalacia : n. 1. Kıkırdak dokusunun yumuşaması; 2. Kıkırdak dokusunun habis huylu neoplazması.


costotomy : n. Kaburgaların kesilmesi, kostotomi.


crystallitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


freckle : n. Çil, leke, benek.


helix : n. Dış kulak kenarı, helis, helezon.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


hypermobility : n. Hareket yeteneğinin çok fazla oluşu.


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


hyperthermalgesia : n. Sıcaklığa karşı anormal duyarlık.


intrathoracic : a. Göğüsiçi.


leech : n. 1. Vantuz, hacamat; 2. Doktor, hekim.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


ophthalmoxerosis : n. See: Xerophthalmia.


osmiophobic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanmayan.


periosteophyte : n. Periyostun üzerindeki kemiksi oluşum.


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.