Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vacciniform nedir?

vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


confection : n. Şeker veya balla yapılan ilaç.


crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


epiphysiolysis : n. Epifizin kemik diyafizinden ayrılması. epifizyoliz.


mia strain : Göz yorgunluğu


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


hysteroscope : n. Rahim boşluğunu görerek muayenede kullanılan, ucu ışıklı alet, histeroskop.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


neo-synephrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü bir madde.


otoscopy : n. Kulak muayenesi, otoskopi.


pellagral : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra ile belnirgin.


petrosa : n. Üç parçadan oluşan temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı, pars petrosa.


psyllium : n. pl. Bir Afrika bitkisinin tohumları.


rachitome : n. Belkemiği bistürisi,


remedial : a. İlaç kabilinden, ilaç tesiri yapan, şafi.


reticuloendothelioma : n. Retiküloendotel sistemi tümörü.


scapulovertebral : a. Kürek kemiği ve omurga ile ilgili.


semisupination : n. Supinasyon hareketine meyilli olma hali.