Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vacciniform nedir?

vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blocking : n. İletimin veya geçişin kesilmesi, tıkanma, tıkama.


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


lagena : n. Kulakta scala media'nın üst kısmı


imminent : a. Tehdit eden.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


megalocardia : n. Kalbin anormal büyümesi, kalp hipertrofisi.


melarsoprol : n. Tripanosomiasis tedavisinde damar içi yoluyla verilen organik arsenik bileşiği.


meliodosis : n. Pseudomonas pseudomallei'nin sebep olduğu ruam7a benzer belirtilerle seyreden enfeksiyöz hastalık (Kemirici hayvanlardan insana geçer).


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


ophthalmostat : n. Göz küresini hareket göstermesine engel olacak şekilde geçici olarak tesbit eden alet, oftalmostat.


osmiophilic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.


precipitinogen : n. biochem. Presipitin meydana getirebilen bir antijen.


radiculomeningomyelitis : n. Sinir kökleri, meninksler ve omuriliğin iltihabı.


reduplication : n. Tekerrür.


retro-ocular : a. Gözardı


roentgenology : n. Radyoloji, radyo (röntgen) ışınları ile aypılan teşhis ve tedaviyi inceleyem bilim.