Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaccinifer nedir?

vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopalmus : n. Kalb çarpıntısı.


catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


febricity : n. Ateş meydana getirme niteliği.


fibroneuroma : n. Lifli elementler ihtiva eden nörom (nevrom).


hematoporphyrin : n. biochem. Hemoglobin ayrışmasından meydana gelen, demirsiz bir hem türevi.


hemopleura : n. See: Hemothorax


hyperchromic : a. Aşırı derecede boya veya pigment ihtiva eden.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


ischium : n. Kalça kemiğinin bir kısmı, iskiyum, oturga kemiği.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


macrocardia : n. Kalbin anormal şekilde büyük oluşu.


nasogastric : n. Burnu ve mideyi


neurotropic : a. Sinir dokusuna karşı özel ilgisi olan, nevrotrop (nörotrop).


ovolytic : a. Yumurta albüminini parçalayan.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


paramitome : n. See: Hyaloplasm.


photoelectricity : n. Işık etkisiyle oluşan elektrikiyet, fotoelektrisite.


pin : n. Toplu iğne.


quotidian : a. Hergün.


rheotachygraphy : n. Elektrik akımı etkisiyle kasta meydana gelen hareket değişikliklerinin çizelge halinde kaydedilmesi.