Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccinifer nedir?

vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boil : n. İçi cerahatle dolu deri lezyonu, çıkan, füronki.


bunionectomy : n. Bunyonun ameliyatla çıkarılması.


choluria : n. İdrarda safra veya safra tuzlarının bulunuu, idrarla safra pigmentlerinin çıkışı.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


dethyroidism : n. Tiroid bezi'nin çıkarılışından sonra meydana gelen, tiroid hormonu eksikliğine bağlı bazı belirtilerle karakterize durum.


detruncation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını gövdesinden ayırma, dekapitasyon.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


galvanism : n. Kimyasal kuvvetle meydana gelen elektrik, galvanik elektrikiyet, galvanizm.


gastrolithiasis : n. Mide taşlarının oluşu.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


luteinizing : a. See: Luteogenic.


neurosis : n. Sinir ve ruh bozukluğu, nevroz.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


noesis : n. Anlama, zihnin idrak yeteneği.


parotitis : n. Parotis iltihabı (kabakulak), parotit.


radioreceptor : n. Işınımları alan alet.


refractometry : n. Gözdeki kırma hatalarının refraktometre aracılığıyla ölçülmesi, refraktometri.


retrolingual : a. Dilardı.