Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccinifer nedir?

vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


exocervical : a. 1. Servikse uteri'nin dış kısmı (portio vaginalis9 ile ilgili; 2. Servikal kanalın dışında, portio vaginalis üzerinde.


excalation : n. Eksiklik, yokluk, dizi veya bütün teşkil eden oluşumda bir parça veya bölümün yokluğu.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


lithureteria : n. Ureter'de taş bulunması taş sebebiyle meydana gelen ureter hastalığı.


median : a. 1. Ortada bulunan, orta; 2. medianus.


metaphysitis : n. Metafiz iltihabı.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


nephrosclerosis : n. Böbrek sklerozu, nefroskleroz.


obesogenous : a. Şişmanlatıcı.


obliquity : n. Eğiklik, meyil.


perichondrial : a. Perikondrium'la ilgili, perikondrium'a ait.


poll : n. Başın saç biten kısmı.


precoiatl : a. Cinsel birleşimden önce.