Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaccinifer nedir?

vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


construction : n. His ile idrak etme.


electropyrexia : n. Elektrik araçlarla yüksek beden ısısı meydanag etirme.


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


epitonic : a. Aşırı gerginlik gösteren tonüs'ü artmış.


gonarthrotomy : n. Diz eklemini kesme ameliyesi.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


hemobilinuria : n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.


homogenization : n. Yapı bakımından bütünlük kazandırmal, tümüne aynı yapıyı verme, homojenleştirme.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


mounting : n. Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme.


nephroma : n. Genel olarak böbrek uru, nefrom


oophagia, oophagy : n. Yumurta yeme.


orchiopathy : n. Testis bozukluğu (hastalığı).


pharyngo-epiglottic : a. Yutak ve epiglota ait.


pinquecula : n. Bulber konjunktiva üzerinde meydana gelen sarı ve hafifçe kabarık bir oluşum.


pintado : n. Pinta hastalıı gösteren kişi.


podagral : a. 1. Podagra ile ilgili, 2. Podagra gösteren, podagra'ya tutulmus.


pyocolpocele : n. 1. Vagina'da gelişen içi cerahat dolu tümöral oluşum, piyokolposel; 2. See: Pyocolpos.