Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaccinifer nedir?

vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


heliotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği güneş ışınlarına yönelme veya güneş ışınlarından uzaklaşma eğilimi.


hyperepinephrinemia : n. Kanda aşırı miktarda adrenalin bulunması.


lumbodorsal : a. Bel ve sırtla ilgili.


macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.


mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.


orbit : n. Göz çukuru, oribta.


oro- : pref. 1. Ağızla ilgili; 2. Serum, masıl.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


parvus : a. Küçük.


pediculicide : n.Bitleri yokeden faktör (ilaç).


phalangeal : a. Falanksa ait.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


semis : adv. Yarı (m).


serolemma : n. Yalancı amniyon meydana getiren zar.


spend : v. Fışkırtmak.