Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccinial nedir?

vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolism : n. Dokularda maddelerin yüksek terkiplerinin yıkılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi, katabolizma.


chloroplast : n. İçinde klorofil bulunan protoplazma.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


cyanopsia : n. Mavi görme, cisimlerin mavi görülmesiyle belirgin görme bozukluğu (Bazı göz hastalıları ve dijital zehirlenmesinde görülür).


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


gonococcic : a. See gonococcal


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


heterophonia : n. Herhangi bir ses anomalisi, heterofoni.


hormonoprivia : n. Hormonsuzluktan ileri gelen marazi durum.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


iridodiastasis : n. İris dış kenarında doğuştan mevcut yarık.


karyogonad : n. See: micronucleus.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


leucopenia : n. Lökopeni.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


oncoides : n. Şiş, ur, tümör, şişkinlik, şişme.


ophthalmodiagnosis : n. Göz reaksiyonu yardımı ile yapılan teşhis.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.