Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vaccinial nedir?

vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorotrianisene : n. Stilboesterol yerine kullanılan bir ilaç.


chorista : n. Embriyoner gelişim hatası olarak ait olduğu organ veya oluşum dışında yerleşmiş, dolayısıyla normal yerinden uzaklaşmış doku kitlesi.


coctoprecipitin : n. biochem. Isıtılmış serum veya başka antijen zerketmekten ileri gelen presipitin.


curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


cuticularization : n. Sıyrılmış deri kısmı veya yara üzeirnin epidermis'le örtülmesi.


dementia : n. Bunama, demans.


dissimilate : v. Bir maddeyi knedisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


intracapsular : a. Kapsül içinde olan veya vücuda gelen, kapsüliçi.


microsplenia : n. Dalak küçüklüğü, mikrospleni.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


pancreatotropic : a. Pankreas üzerinde özel etkisi olan (Langerhans adacıklarının sayı ve büyüklüğünü artırdığı zannedilen hipofiz ön lop hormonu).


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


phosphorous : a. biochem. 1. Fosfor'la ilgili; 2. Fosfor ihtiva eden, fosforlu; . Fosfor niteliğinde, fosfor'a benzeyen.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.