Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccinial nedir?

vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


explore : v. İnceden inceye muayene etmek.


gravid : a. Gebe, hamile.


hydriatric : a. Su tedavisiyle ilgili.


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


kelis : n. 1. See: Morrhea; 2. See: Keloid.


megalo-ureter : n. Uretra büyümesi.


meiosis : n. Nekahat (iyileşme) devresi, hastalığın şifa bulduğu devre.


mendelism : n. Kalıtsal özelliklerin geçiş tarzını izah eden, Mendel tarafından ortaya konulmuş kurallar.


odontosteophyte : n. Diş tümörü.


pericaditic : a. Perikardite ait.


phagocytic : a. 1. Fagosit veya fagositoz'la ilgili; 2. Fagositoz gösteren, fagositoz'la belirgin.


pleiochloruria : n. İdrarda azla miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


purging : n. İshal


renicardiac : a. Böbrekler ve kalble ilgili.


scala : n. (pl. scalae). Skala, merdiven şeklinde organ, (Vestibül ve timpan skalaları).


stereoscope : n. Cismin birbirine benzer iki görüntüsünü birleştirmek suretiyle ona üç boyut kazandıran alet, stereoskop.


sthenia : a. Görünüşte canlılık ve faaliyet.