Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaccinia nedir?

vaccinia : n. İneklerde çiçek hastalığı, vaccina.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


degenerative : a. Dejenerasyona ait, dejeneratif.


fatality : n. 1. hastalığın öldürücü olma niteliği veya derecesi; 2. Ölüme götüren herhangi bir durum (hastalık vs.).


gastrosuccorrhea : n. Mide suyunun devamlı salgılanması.


gorget : n. Taş çıkarmağa mahsus cerrah aleti.


hemopathy : n. Kan hastalıkları.


hydrophobic : a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz.


hyperextension : n. Aşırı tevessü, aşırı ekstansiyon hareketi yapabilme.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


mastorrhagia : n. Meme kanaması, mastoraji.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


mutilation : n. Bozma, tahrip etme, sakat bırakma, özellikle önemli bir organı çıkaram veya bozma sonucu kişiyi sakatlama.


oscillogram : n. Osilografi yoluyla elde edilen, titreşimleri gösteren çizelge, osilogram.


overproductivity : n. 1. Fazla yetiştirme, fazla verimli olma; 2. Zihni faaliyetinin artması ve cinsel arzuların çoğalması.


paraplegia : n. Belden aşağı felç, simetrik kısımların felci, parapleji.


photodynamic : a. 1. Işığın kazandırdığı enerji ile ilgili; 2. Işığın kazandırdığı enerji ile faaliyet veya hareket gösteren; 3. Işıkta parıldayarak kendisini belli eden.


protoblast : n. Duvarsız (zarsız) hücre, embriyon hücrsi.


rupia : n. Frenginin üçüncü devresinde görülen büllü bir döküntüsü.