Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaccinia nedir?

vaccinia : n. İneklerde çiçek hastalığı, vaccina.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnification : n. Dokunun, özellikle akciğer dokusunun, iltihap sonucu normal yapısını kaybederek et kıvam ve görünümü alması.


cerebration : n. Beyin faaliyeti, beynin işlemesi, düşünüş.


contraction : n. Çekilme, kasılma, büzülme, daralma, küçülme, kontraksiyon.


element : n. biochem. element, eleman, unsur.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


haptic : a. Dokunma duyusu ile ilgili, temas hissine ait.


histogneesis : a. Vücut dokularının oluşması.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


jelly : n. Pelte.


laxity : n. Gevşeklik.


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


microsplenia : n. Dalak küçüklüğü, mikrospleni.


monocrotism : n. Kalbin her atımına tek nabız atımının eşlik edişi monokrotizm (Kalbin her atımında sfigmogram'da tek dalga izlenir).


myocardial : a. Miyokarda ait.


neuropathic : a. Nevropatiye ait.


origin : n. 1. Başlangıç, kaynak, origo.


paralyzer : n. See: Paralyser.