Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccinia nedir?

vaccinia : n. İneklerde çiçek hastalığı, vaccina.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.


gastr(o) : n. Mide, gaster (bazan karın).


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


meteorophobia : n. Marazi meteor korkusu.


mole : n. Et beni, ben, nevus.


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


pleuropneumonia : n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.


polyplegia : a. Çeşitli kasların felci.


posthypophysis : n. Hipofiz arka lobu.


revascularization : n. Yeniden damarlanma.


seminologic : a. See: Symptomatic.


sickening : a. Hastalık (bulantı) getiren.


somatodymia : n. İkizlerin gövdelerinden birbirine yapışık olmaları hali.


sternebra : n. (pl. sternebrae). İlkel hayatta göğüs kemiği parçalarından biri.


thrombosis : n. Damarda veya kalbde kanın pıhtılaşması, tromboz.


unsaturated : a. İşba edilmemiş, doymamış.