Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccines nedir?

vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyotomy : n. Heller ameliyatı.


cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


cremate : v. Cesedi yakarak kül haline getirmek, ölüyü yakmak.


cytomegalovirus : n. Herpes simpleş ile aynı grupa dahil olan viruslar.


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


ectoscopy : n. Bir organın dıştan incelenmesi (muayenesi), ektoskopi.


electroplexy : n. See: electropherapy.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


submuscular : a. Yarı kaslı.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


meson : n. See: mesion.


methyldopa : n. Dekarboksilazın inhibisyonuna sebep olan bir madde.


microbiology : n. Bakteri, protozoer, v.s. gibi organizmaların biyolojik tetkiki, mikropbilim, mikrobiyoloji.


pedograph : n. Ayak kuvvetini ölçen alet.


peg : n. 1. Herhangi bir şey destek temin etmek amacıyla kullanılan tahta veya madenden aypılmış çivi veya


phrenicectomy : n. Frenik sinirin tedavi maksadiyle kesilmesi, frenisektomi.


pre-operative : a. Ameliyattan önce, ameliyat öncesinde cereyan eden.