Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccines nedir?

vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


gliomyoma : n. Adale ve sinir dokusundan yapılı olan bir tümör.


granulocyte : n. Nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi özel granülleri ihtiva eden kan hücresi, granülosit.


gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.


inert : a. Atıl, faaliyetsiz, hareketsiz, tesirsiz.


intraperitoneal : a. Periton kesesi içinde bulunan.


introversion : n.İçeriye doğru dönme veya çevrilme.


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


methaemoglobinuria : n. İdrarda methemoglobin bulunması.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.


mucigen : n. Sümük ve mukozaya tahvil edilir madde.


necr (o) : pref. Ölüm.


neoblastic : a. Yeni dokudan kaynak alan.


neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


neuroglia : n. Merkezi sinir sisteminin destek dokusu (ekdoderm meydana gelmiş ince bir ağ ile bunun aralarında yer almış gliya hücreleri denen hücrelerden ibarettir), sinir lifleri arasındaki doku, nevrogli (ya).


pladaroma : n. Gözkapağı üzerinde bulunan yumuşak tümör.