Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaccines nedir?

vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bornholm disease : n. Coxsackie B grubunun etken olduğu viral bir hastalık.


capillary : a. Kılcal, kıl gibi, kapiler, capillaris.


cystdoceliotomy : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mesaneyi açma.


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


exostome : n. Tohumun dış zarındaki fetha.


falcial : a. Orağa ait.


glycemia : n. Kanda şeker miktarı, glisemi.


hypacusia : n. İşitmede azalma, hipakuzi.


hypobarism : n. See: Hypobaropathy.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.


lymphoplasmia : n. Kanın alyuvarlarında hemoglbin yokluğu, lenfoplazm.


neuromuscular : a. Sinir ve kaslara ait.


oculentum : n. Göz merhemi.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


pneumoradiography : n. Hava zerkedildikten sonra bir kısmın radyografisi.


preperitoneal : a. Periton önü, peritonönüne ait.


puberty : n. Erginlik, büluğ, rüşt, püberte.


pyknemia : n. Kan koyulaşması, piknemi.


pyonephrolithiasis : n. Böbrekte taş ve cerahat bulunması.


quick : a. 1. çabuk; 2. canlı, diri, zinde, sıhhatli; 3. Gebe, hamile, 4. Özellikle tırnaklar altındaki hassas et.