Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaccinella nedir?

vaccinella : n. Su çiçeği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


cherophobia : n. Neşelenme ve eğlenmeden aşırı korkma, eğlenceye karşı sebepsiz yere ürkeklik gösterme.


choledochoduodenal : n. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait olan C fistül gibi.


cirrhogenous : a. Siroz gelişmesine sebep olan, siroz yapan.


codex : n. Eczacılıkta formül kitabı, kodeks.


dapsone : n. Lepra ve dermatitis herpetiformis tedavisined kullanılan bir sulfon türevi.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


homeomorphous : a. Aynı şekil ve bünyede olan.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


lien (o) : pref. Dalak.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


orthocrasia : n. Vücudun ilaç, protein, v.s.'ye karşı gösterdiği normal reaksiyon, ortokrazi.


oviferous : a. Yumurtlayan, yumurta yapıcı, yumurta taşıyan.


pancreatoduodenectomy : n. Pankreas'ın tümünün veya sadece baş kısmının duodenum'la birlikte çıkarılması, bu amaçla yapılan ameliyat.


parthenogenesis : n. Erkek'le birleşme olmaksızın dişinin döl vermesi, erkek cinsiyet hücresi ile döllenmeye gerek duymaksızın dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nden yeni bir canlı oluşmasıyla belirgin eşeysiz üreme şekli, partenogenez.


phytosterol : n. biochem. Bitki sterolü.


prenatal : a. Doğumdan önce olan.