Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccinella nedir?

vaccinella : n. Su çiçeği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


cytoplasty : n. Mesane ile ilgili herhangi bir estetik ameliyat.


depth : n. Derinlik.


diathermy : n. Vücudun yüksek frekanslı elektrik akımlarına karşı gösterdiği dirençten (mukavemetten) faydalanarak dokularda hararet meydana getirilmesi, diyatermi.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.


glissonitis : n. Glisson kapsülü iltihabı, glisonit.


gorget : n. Taş çıkarmağa mahsus cerrah aleti.


helminthemesis : n. Solucan kusma.


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


litharge : n. biochem. Kurşun oksidi, mürdesenk.


monoxide : n. biochem. Monoksit, bir atom oksijeni havi bir oksit.


myosalpinx : n. Salpenksin kas dokusu.


ophthalmitic : a. Oftalmite ait.


orchidectomy : n. See: Orchiectomy.


osteorrhaphy : n. Kırılmış kemiklerin birbirine dikilmesi


ovari- : pref. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.


pachygyria : n. See: Macrogyria.


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.