Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccinella nedir?

vaccinella : n. Su çiçeği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplexy : n. Büyük korku veya heyecan neticesinde kasların katılaşması, inme, katapleksi.


cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.


colocystoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için bir kalın barsak anusunun kullanıldığı plastik ameliyat.


dosimeter : n. Bir tertiplik ilaç ölçüsü.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


intelligible : a. Anlaşılır, idrak edilebilir, seilebilir.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


hyperhedonia : n. Anormal neşelilik.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


locomotorium : n. Vücudun bir yerden diğer yere hareketini temin eden bacaklardaki eklem, kemik ve kasların ve bunları donadan sinirlerin oluşturduğu birlik, vücudun lokomotor sistemi, lokomotor aygıt.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


narcomania : n. Uyuşturucu madde iptilası, narkomani.


paranoic behaviour : n. Başkalarının davranışlarından şüphe edecek şekilde hareket etem.


piriformis : n. See: Piriform muscle.


purging : n. İshal


resectoscope : n. Transüretral prostat ameliyatında kullanılan bir alet.


segment : n. Bölüm, parça, lop parçası (akciğer).


Self-accusation : n. Kendi kendini cezalandırma.


sequestration : n. 1. Sekester oluşumu; 2. Hastaların tecridi, hastaların tecrit edilmesi.