Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

vaccine nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.

attenuated vaccine : Virülansı azaltılmış canlı hastalık etkeninden hazırlanmış aşı;


autogenous vaccine : şahsın kendisinden elde edilen mikroplarla hazırlanan aşı;


Bacille Calmette-Guerin vaccine : Tüberküloza karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan etkisi azaltılmış canlı basillerden hazırlanan aşı, Tüberküloz aşısı;


B.C.G. vaccine : Tüberkülozu önlemekte kullanılan aşı;


Cholera vaccine : Kolera ışısı;


diphtheria vaccine : Difteri'ye karşı bağışıklık kazandıram amacıyla uygulanan aşı, difteri aşısı;


Measles vaccine : Kızamığa karşı bağışıklık kazandırma amacıyla kullanılan etkinliği azaltılmış canlı kızamık virüslerinden hazırlanmış aşı;


pertussis vaccine : Boğmaca aşısı;


plague vaccine : Veba aşısı, vaccinum pestis;


poliomyelitis vaccine : Sabin ve Salk aşıları;


polyvalent vaccine : Karma aşı;


rabies vaccine : Kuduz aşısı;


rubella vaccine : Kızamıkçığa karşı bağışıklık kazandırmada uygulanan aşı, kızamıkçık aşısı;


sabin vaccine : Ağızdan uygulanan çocuk felci aşısı;


salk vaccine : İnaktive virüsle hazırlanan çocuk felci aşısı;


smallpox : Çiçek aşısı, vaccinum variolae;


T.A.B. vaccine : Tifo ve paratifo'ya karşı bağışıklık kazandırma amacıyla uygulanan aşı;


T.A.B.T. vaccine : Tifo, paratifo ve tetanos'a karşı bağışıkık kazandırma amacıyla kullanılan aşı, tetanos aşısı;


typhus vaccine : Tifüs'e karşı bağışıklık kazandırma amacıyla kullanılan aşı, tifüs aşısı;


typhoid vaccine : Tifo aşısı, vaccinum antityphicum, vaccinum typhosum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castrate : v.&n. 1. Yumurtalık veya testisleri çıkarmak, hadımlaştırmak; 2. Yumurtalık veya testisleri çıkmış kadın veya erkek, hadım.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


heroinism : n. Eroin iptilası, eroinmanlık.


hostility : n. Düşmanlık, aşırı kızgınlık, husumet.


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


keratolytic : a. 1. Keratolize ait veya keratoliz meydana getiren; 2. Epidermi eriten bir madde.


labioplasty : n. Duda üzerinde yapılan estetik ameliyat.


lard : n. domuz yağı.


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


parous : a. Bir veya birkaç çocuk doğurmuş olan (kadın).


phosgenic : a. Işık oluşturan, ışık veren.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.


pigmentary : a. 1. Boyaya ait; 2. İçinde boya bulunan, pigmentli.


pulmo : n. Akciğer.


quadrivalent : a. Dört değerlikli.


somatotropic : a. Vücudun beslenmesini ve büyümesini kamçılayan.


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.