Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaccinator nedir?

vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

budding : n. Tomurcuklanma, ana hücrenin tomurcuklar şeklinde uzantılar göstermesini takiben, bu tomurcukların ayrılarak yeni canlıları oluşturması, tomurcuklanma şeklinde eşeysiz üreme.


capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


capitular : a. Kemik başına ait, kapitüler.


defervescerice : n. Ateşin iniş safhası.


demoralization : n. Moral çöküklüğü, maneviyat bozukluğu, ahlak bozukluğu.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


egesta : n. Dışkı, pislik, lüzumsuz maddelerin vücuttan ifrazı.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


lienomalacia : n. Dalak yumuşaması, liyenomalasi.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


maidism : n. See: Pellagra.


musophobia : n. Marazi fare korkusu.


myelofibrosis : n. Kemik iliğinde lif dokusu oluşumu, miyelofibroz.


ophthalmorrhea : n. Gözden akıntı gelişi, oftalmore.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


pneumocranium : n. Dura matr altında hava bulunması.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.