Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccinator nedir?

vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


cesium : n. biochem. Ca sembolü ile bilinen, atom no:55 ve atom ağırlığı 132.91 olan kimyasal element.


cold : n. Nezle.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


far-sightedness : n. Uzağı iyi görebilme.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


homology : n. Benzeyiş.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


imperative : a. İstemdışı, irade dışı, zorunlu.


incarcerated : a. Hapseilmiş, sıkışmış, boğulmuş.


karyometry : n. Hücre nüvesinin ölçülmesi, hücre nüvesini ölçme bilimi, karyometri.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


leptomeninges : n. Beyin zarları (Pia mater ve araknoid).


microanalysis : n. biochem. Çok ufak miktaralrı tahlil, mikroanaliz.


osteolipoma : n. Kemikil elementler ihtiva eden lipom.


oxidability : n. biochem. Oksijen ile terkip olunabilme, asitleşme yeteneği.


pharyngopathy : n. Yutak hastalığı.


pyoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


response : n. Cevap.