Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaccinator nedir?

vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataractous : a. 1. Katarakt'li ilgili; 2. Katarakt tabiatında; 3. Katarakt gösteren, kataraktlı.


celosomia : n. Göğüs veya karın duvarındaki bir defekt sesebiyle başarı çıkması ile belirgin gelişim ano-kısım iç organların fıtık şeklinde dımalisi. (Sternum'un doğuştan olmayışı, yarık oluşu veya kaburga anomalileri sebebiyle gelişir).


elytrocleiss : n. 1. Vagina duvarlarının kanalı kapatmak üzere biribrine yapışması 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


endobronchitis : n. Bronşları örten zarın iltihabı.


gonitis : n. Diz veya diz ekleminin iltihabı.


lactosum : n. see: lactose.


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.


insular : a. Adacıklar halinde olan.


insulate : v. 1. Ayırmak, herhangi birşeyi çevresinden ayırmak, çevresi ile ilişkisini kesmek; 2. İletken bir maddeyi elektriği veya ısıyı iletmeyen bir madde ile sarmak, izole hale getirmek.


intraduct : na. Kanal içi, kanal içinde.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


lobulose : a. Küçük loblardan oluşan, küçük loblara ayrılmış.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


para-oespohageal : a. Yemek borusunun yanında yer alan.


pleo : pref. Daha fazla, daha çok anlamına sonek.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


preoptic : a. Optik lopların önünde olan.