Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaccinator nedir?

vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


coxotuberculosis : n. Kalça eklemi tüberkülozu


dietetic(al) : a. Diyete ait.


diglossia : n. 1. Dilin çift oluşu; 2. Çift dil görünümü vermek üzere dilin uzunlamasına yarık oluşu hali, yarık dil.


enterolysis : n. Barsakların gerek kenid aralarında gerekse komşu oluşumlarla yaptığı bağışıklıkların ameliyatla ayrılması.


erythrolysin : n. biochem. Eritrositleri eriten bir madde, eritrolizin.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


glabella : n. Alın kemiğinin iki kaş çıkıntısı arasında kalan kısmında bulunan ve antropolojide önemi olan hafif bir kabartı, kaşarası, kaşlararası tümseği.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


impermeable : a. Geçirgen olmayan, özellikle su veya havayı içinden geçriemeyen.


isocoria : n. İki gözde gözbebeklerinin eşit olması.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


microprosopia : n. Yüzün normale oranla çok küçük oluşu, yüz küçüklüğü, mikroprosopi.


neurovisceral : a. Beyin-omurilik ve parasempatik sinir sistemien ait.


nodal : a. 1. Yumru ile ilgili, düğümle ilgili; 2. Düğümsü.


onco- : pref. Şiş veya tümörle ilgili.


paranasal : a. Burun boşluklarıın yakınında yer alan.


paraproctitis : n. Rektum ve anus çevresindeki dokunun iltihabı, paraproktit.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


principal : a. Birinci, başta gelen, ana, başlıca en mühim, princeps.