Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaccination nedir?

vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.

Calmette-Guerin vaccination : B.C.G. aşısı da denilen bu aşı, küçük çocukları tüberkülozdan korumak için kullanılmaktadır;


Haffkine-Kolle Cholera vaccination : Sıcak öldürülmüş kolera ile yapılır.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


cytochemism : n. 1. Hücrelerde seyreden kimyasal olayların tümü; 2. Vücut hücrelerinin kimyasal ajanlara karşı gösterdiği reaksiyon.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


gastrectomy : n. Midenin amemliyatla çıkarılması, gastrektomi.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


hemialgia : n. Tek taraflı duyulan ağrı.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.


microlesion : n. Küçük lezyon.


myelo-encephalitis : n. Beyin ve omurilik iltihabı, miyeloensefalit.


orthodiagraph : n. Ortodiyagrafi cihazı.


ostempyesis : n. Kemik içinin cerahatlanması.


pedicellation : n. Ayakçık şeklinde küçük çıkıntılar meydana getirme


parasympathicotonia : n. Vücut işlevleri üzerinde sempatetik sinirlere oranla parasempatetik sinirlerin daha hakim rol oynaması hali, vagotoni, parasempatikotoni.


poppy : n. Kurutulmuş tohumlarından opium (afyon) elde edilen Papaver somniferum adlı bitki, haşhaş.


prominentia : n. See: Prominence