Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaccination nedir?

vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.

Calmette-Guerin vaccination : B.C.G. aşısı da denilen bu aşı, küçük çocukları tüberkülozdan korumak için kullanılmaktadır;


Haffkine-Kolle Cholera vaccination : Sıcak öldürülmüş kolera ile yapılır.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diploid : a. Yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı gösteren (hücre).


edea, aedoea : n. Dış cinsi organlar.


endolysin : n. Hücre içinde bulunan ve bakterileri yok eden lenfositik madde.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


hepatogastric : a. Karaciğer ve mideye ait.


integration : n. 1. Vücuda maletme; 2. Anabolik faaliyet.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


indoxyl : n. biochem. İdrarda bulunan yağlı bir madde, indoksil (C8H7NO).


intrad : adv. İçte, içerde.


ipse- : pref. 1. Aynı, aynı tarafta anlamına önek; 2. Kendi kendine anlamına önek.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


oculomotorius : n. Göz oynatıcı sinir, okulomotor (yus), nervis oculomotorius.


ophthalmiac : n. Gözü iltihaplanmış kimse.


orientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirebilmesi, kendi durumunun farkında olması, çevreye uyma ve alışma yeteneği; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunuşu, oryentasyon.


osteophore : n. Kemki ezmeye yarayan pens.


perfrication : n. Merhem veya sıvı ile oğma.


phagotherapy : n. Fazla (çok) yedimke suretiyle yapılan tedavi, fagoterapi.