Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaccination nedir?

vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.

Calmette-Guerin vaccination : B.C.G. aşısı da denilen bu aşı, küçük çocukları tüberkülozdan korumak için kullanılmaktadır;


Haffkine-Kolle Cholera vaccination : Sıcak öldürülmüş kolera ile yapılır.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choristoma : n. Normal yeri dışında bulunan doku kitlesi (chorista) nden gelişen konjenital tümör.


cytochemistry : n. Hücre kimyası, canlı hücrelerde seyreden kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.


dextrinuria : n. İdrarda dekstrin bulunması.


ergastic : a. Yedek güç gösteren, gerektiğinde kullanılabilecek depo enerjiye sahip.


ethene : n. See: ethylene.


evacuate : v. Vücuttan çıkarmak, boşaltmak.


ferri : pref. biochem. Demirli.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


hyperostosis : n. Aşırı keimk dokusun büyümesi.


inclination : n. 1. Temayül, eğilim, meyil, eğrilik; 2. Eğilme derecesi.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


meropia : n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.


myelocyst : n. İlkel omurilik kanallarından kaynaklanan kist.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).


odontogeny : n. Diş gelişimi, odontojeni.


orthoscopy : n. Karanlık odada ışık düşürerek organları muayene usulü, ortoskopi.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.