Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccinate nedir?

vaccinate : v. Aşılamak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxy : n. Bk. biotaxis.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


deteriorative : a. 1.Bozukluk veya bozukluk hali ile ilgili; 2. Bozulma veya kötüleşme gösteren.


dosimetry : n. Doz ölçümü, ilaç veya ışın dozunun tesbiti.


eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.


fusion : n. 1. Kaynaşma; 2. Birbirine temas eden iki organın birbirine yapışması; 3. İki gözle görülen ayrı ayrı hayallerin birbiri üzerine intibak ederek tek bir hayal gibi görülmesi, füsyon.


herbal : a. 1. İlaç olarak kullanılan bitkilerle ilgili, şifalı bitkilree ait; 2. Şifalı bitkiler hakkında yazılmış kitap.


hereditable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal.


keloid : n. Sert deri tümörü, keloit (nedbelerde oluşan).


loxotomy : n. Eğik ampütasyon.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


osmo- : pref. Kokularla ilgili, kokuya ati.


periovaritis : n. Yumurtalık kapsülünün iltihabı.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


pomum : n. (pl. poma). Elma.


prosopectasia : n. Yüz büyümesi, büyük yüzlülük.


residuum : n. (pl. Residua). Artık, kalan, bakiye, tortu, rüsup (See: A Glossary of chemistry).


rhinal : a. Buruna ait.