Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccinate nedir?

vaccinate : v. Aşılamak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


cheimaphobia : n. Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


diphyodont : a. İki defa diş çıkarmaya malik olan, difyodont.


mia clinic : Göz kliniği


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


laxator : n. Gevşetici (kas veya ilaç).


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


misogynic, misogynous : a. Kadından nefrete ait.


oophoromalacia : n. Yumurtalıkların ileri derecede yumuşaması, ooforomalasi.


overflow : n. Ter, idrar, v.s.'nin durmadan akması.


pancreatism : n. Pankreas faaliyeti.


paracenesthesia : n. Kendini iyi hissetmeme.


phonopsia : n. Ses duymanın görme duyusuna dönüşmes,i fonopsi.


photodermatitis : n. Işığa, özellikle ültraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalışın sebep olduğu deri lezyonları ile belirgin durum, ışık dermatiti, fotodermatit.


proteinuria : n. İdrarda protein bulunması.


quadrivalent : a. Dört değerlikli.