Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccinate nedir?

vaccinate : v. Aşılamak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillary : a. Kılcal, kıl gibi, kapiler, capillaris.


carbometer : n. biochem. Karbon dioksid nispetini belirleyen alet, karbometre.


collagenase : n. biochem. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim, kollajenaz.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


glucagon : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının alfa hücrelerinde yapılan hormon.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


ossifluence : n. Kemik dokusu yumuşaması.


parasigmatism : n. (s) harfini doğru telaffuz edememe.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


sacrocoxalgia : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi ağrısı.


starchy : a. 1. Nişasatya benzeyen; 2. Nişastadan yapılı, nişasatlı.


subaural : a. Kulakaltı, kulak altında bulunan.


swallowing : n. Yutma, gıda maddesinin, yutak ve yemek borusu aracılığıyla ağızdan mideye geçmesi.


symphysion : n. Altçene kemiğinin alveol çıkıntısının dış kenarının orta noktası.


thermesthesia : n. Sıcak veya soğuğu duyma.


tracheotomy : n. Trakea ameliyatı, trakeotomi.