Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccinate nedir?

vaccinate : v. Aşılamak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buller's shield : n. Gözlerden biri enfekte olduğunda, diğerini korumak için kullanılan bir çevresi flasterle çevrili olan saat camı.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


curative : a. Tedavi edici, hastalığı iyileştirici.


emollient : a. n. 1. Yumuşatan; 2. Deriyi yumuşatan merhem; 3. Müleyyin; 4. Ağrıyı hafifleten ilaç, müsekkin.


exoserosis : n. serum veya eksüdanın akması.


fletcherism : n. Gıdanın iyi çiğnenmesi.


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


hypogeusia : n. Tat alma duyusunun azalması.


immature : a. 1. Tam gelişmemiş; 2. Olgunlaşmamış.


lotio : n. See: Lotion.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


micromania : n. Kendini küçük görme şeklindeki ruh hastalığı, mikromani.


midgut : n. Embriyonda orta barsak.


opsinogen : n. Opsonin yapan madde, opsinojen.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


paratrophic : a. 1. Gıdasını üzerinde yaşadığı canlıdan temin eden bu şekilde beslenen; 2. Kötü beslenme ile ilgili, beslenme bozukluğu ile ilgili.


perimastitis : n. meme çevresindeki dokuların iltihabı.


postethmoid : a. Etmoid kemik ardı.