Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaccinal nedir?

vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.

vaccinal fever : Aşılanmadan sonra hararet.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


ectopia : n. See: Ectopy.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


submeningeal : a. Beyin veya omurilik zarları altında.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


impulsive : a. Harekete yöneltici, itici, zorlayıcı.


lymphadenhypertrophy : n. Lenf bezinin aşırı büyüme göstermesi.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


optometrist : n. Optometri uzmanı.


paralyzant : a.&n. 1. Felç yapan; 2. Felç meydana getiren ilaç, paralizan.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


phagocytin : n. Nötrofil lökositler tarafından salgılanan bakterilrei öldürücü bir madde, fagositin.


pyoplania : n. Cerahatin bir yerden başka bir yere göçetmesi.


rachiochysis : n. Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.


regular : a. Normal, muntazam, nizamlı, usule uygun.


serositis : n. Seröz zar (seroza) iltihabı, serozit.