Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaccinal nedir?

vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.

vaccinal fever : Aşılanmadan sonra hararet.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carelitis : n. Kalb iltihabı.


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


ethnology : n. Irkların kökenli ilk yayılmaları ve münasebetleri ile özelliklerinden bahseden bilim, budun bilim, etnoloji.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


furibund : a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli; 2. Çılgın, deli.


gallstone : n. Sarfa taşı.


glandilemma : n. Bez kapsülü, guddenin dış zarfı.


interdental : a. Dişlerarası.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.


hepaticopancreatic : a. Karaciğer ve pankreas'la ilgili.


hypothermal : a.1. Düşük ısı ile ilgili; 2. Hafif sıcak, ılık.


mutualism : n. Farklı iki canlının birbirinden, karşılıklı faydalandığı müşterek yaşama şekli, mutualizm.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


ore : n. Maden cevheri.


panendoscope : n. Mesanenin içini görmeye yarayan alet, sistoskop.


piesesthesia : n. Basınç duyusu.


serodiagnosis : n. Serum reaksiyonları ile hastalık teşhisi koyma.


serumuria : n. Serum albüminin idrara geçişi, idrarda serum albümini bulunuşu.