Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaccinal nedir?

vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.

vaccinal fever : Aşılanmadan sonra hararet.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamite : n. İbne, oğlanl


chylorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kilüs çıkışı (Barsak lenf damarlarının ıyrtılması veya zedelenmesi sebebiyle).


dentilingual : a. Diş ve dile ait.


dermatoneurosis : n. Sinirsel kaynaklı deri hastalığı, deri nevrozu.


emboly : n. Bir damarın başka bir yerden gelmiş bir pıhtı ile tıkanması, emboli.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


hematencephalon : n. Beyinde kan toplanması


holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.


ligamentous : a. 1. Bağsı; 2. Bağlı, 3. Bağa ait.


multiarticular : a. Birçok eklemlere ait.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


nicotinamide : n. biochem. Pellegra tedavisinde kullanılan beyaz billüri toz (C6H6N2).


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


organology : n. Organik oluşumu tanımlayan bilim, bitki ve hayvan organlarının bilimsel incelenmesi, organoloji.


organomegaly : n. İç organların anormal derecede büyük oluşu.


overactivity : n. Aşırı çalışma, bir organın normalin üstünde çalışması hali.


rheometry : n. 1. Elektrik akımının şiddetini ölçme; 2. Kan akımının hızını ölçme.


saphena : n. Safen siniri ve toplardamarı (bacak), safen.


sensitization : n. 1. Vücutta antijen niteliğindeki madde (bakteri, ilaç, yabancı protein, çiçek tozu v.s')ye karşı, ikinci defa girişinde şiddetli reaksiyona sebep olacak şekilde duyarlık oluşması, hassas hale gelme veya getirilme; 2. Uyarıya karşı hassas hale gelme ve getirilme, canlının veya canlı dokunun belli bir uyarıya karşı, eskisine oranla daha duyarlı hale gelişi, uyarıya tepkinin daha kuvvetli oluşu.