Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccinal nedir?

vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.

vaccinal fever : Aşılanmadan sonra hararet.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


cardiotonic : a. Kalb üzerine uyarıcı etki gösteren, kalbi kuvvetlendirici.


duipara : a. İkinci doğumunu yapan (kadın).


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


ethambutol : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.


intercourse : n. Münasebet, temas.


subinfection : n. Hafif enfeksiyon.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


meniscitis : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın iltihabı.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


mesovarium : n. Yumurtayı yerinde tutan periton kıvrımı.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


patho-anatomy : n. Patolojik anatomi.n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


photosensitive : a. Işığa karşı hassas.


prostactinium : n. biochm. Pa sembolü ile bilinen, atom no: 91 ve atom ağırlığı. 231 olan kimyasal element, protaktinyum.


pulicicide : n. Pireleri yok eden faktör (ilaç).