Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vaccinal nedir?

vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.

vaccinal fever : Aşılanmadan sonra hararet.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cognition : n. Aklın bilme veya idrak kabiliyeti.


dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


dumbness : n. Mütizm: Konuşamama, bazı akıl hastalarının konuşmak istememeleri hali, afazi.


dural : a. Dura mater'e ait.


fenestrate : v. Dlik açmak.


gadolinium : n. biochem. Gd sembolü ile bilinen, atom.no:64 ve atom ağırlığı: 157.26 olan kimyasal element, gadolinyum.


goitrogen : n. Guatr meydana getiren maddeler.


heliosensitivity : n. Güneş ışınlarına karşı aşırı duyarlık hali.


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


hypomyotonia : n. Kas tonüsünde ileri derecede azalma.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


maculocerebral : a. Retina üzerindeki sarı lekeye ve beyine ait.


metathesis : n. Hastalık yapıcı sebebin sun'i olarak nakli.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


pentamidine : n. Tyrpanosomiasis, leishmaniasis ve kala-azar tedavisinde kullanılan sentetik bir bileşik.


pericardiolysis : n. 1. Perikardın viseral ve parietal yaprakları arasındaki yapışıklıkların cerrahi olarakg iderilmesi; 2. kalble komşu organlar arasınad oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması.


perispondylitis : n. Omurgayı saran dokuların iltihabı, perispondilit.


phosphatemia : n. Kanda fosfat tuzlarının bulunması, fosfatemi.