Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaccinal nedir?

vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.

vaccinal fever : Aşılanmadan sonra hararet.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

continuity : n. Devamlılık.


conversion : n. 1. Dönüşme, değişme, çevrilme, bir maddenin başka bir madde haline dönüşmesi; 2. doğumu kolaylaştırmak amacıyla yan geliş gösteren fetüs'ü baş veya makat pozisyonuna getirme, dolayısıyla fetüs'ün pozisyonunu değiştirme.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


fallopian : a. Fallopius7a ait. Fallopia kanalı (Mastoid kemiği içinde).


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


infiltration : n.&v. 1. Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon; 2. Süzmek, süzülmek.


malarial : a. Sıtmalı.


mastoidectomy : n. Mastoid hücrelerinin çıkarılması.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


nebulizer : n. Bir sıvının çok ince partiküller (spray) halinde dağıtılmasını sağlayan aygıt.


pellagral : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra ile belnirgin.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


phlyzacium : n. 1. İçinde sulu cerahat veya sıvı bulunan küçük kabarcık; 2. Kabuklu püstüllerle kendini gösteren cerahatli deri iltihabı. See: Ecthyma.


phosphide : n. biochem. Fosforun bir metal ile bileşimi.


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.


pluriglandular : a. Birçok iç bezleri ilgilendiren.


pneumorrhagia : n. Akciğer kanaması, pnömoraji.


polymicrogyria : n. Beyin korteksinin, yeterince gelişmemiş çok sayıda küçük kıvrım (girus)'lar gösterişi hali, polimikrogiri.


polyposis : n. Çok sayılı polip oluşumu, polipoz.