Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccinable nedir?

vaccinable : a. Aşılanabilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


comprehension : n. Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


diastematopyelia : n. Pubis kemikleri arasının doğuştan açık oluşu, semfiz pubis'in doğuştan yarık oluşu.


elongated : a. Uzamış, uzun.


ergostat : n. Kontraksiyon yapan kasın gördüğü işi ölçen alet.


erythropathy : n. Eritrosit bozuklukları.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


extramural : Bir organ veya damarın çeperi dışında kalan.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


glossodynia : n. See: glossalgia.


graphorrhea : n. Anlamsız kelime ve cümleciklerle dolu yazı yazma.


grippal : a. 1. Grip'le ilgili; 2. Grip sonucu oluşan, grip'e bağlı; 3. Grip'le belirgin.


hemophilic : a. Hemofiliye ait.


humeral : a. Kol kemiğine ait, humeralis


intrafetation : n. Bir fetüs'ün diğer bir fetüs içinde parazit olarak gelişmesi.


lymphokinesis : n. Yarımdairesel kanallardaki endolenf hareketi.


orchidic : a. Testislere ait.


orthodontics : n. See: Orthodontia.