Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaccinable nedir?

vaccinable : a. Aşılanabilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


cheek : n. Yanak, bucca.


clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


fibulocalcaneal : a. Fibula ve topuk kemiğine ait.


henotic : a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İyileşmeye yardımcı, iyileşmeyi hızlandırıcı.


hydrargyrism : n. Civa zehirlenmesi.


hydrophilous : a. 1. Suya karşı fazla ilgisi olan; 2. Suyu çeken madde, hidrofil.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


neurotonic : a. 1. Siniri germe ile ilgili; 2. Sinir sistemi üzerine uyarıcı etkiye sahip ilaç, sinir sistemini kuvvetlendirici ilaç.


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


nucleofugal : a. Nüveden uzaklaşan.


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.


pareunia : n. Birleşme, cinsel ilişki.a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


phocomelus : n. Elv e ayakları doğrudan doğruya gövdeye tutunmuş bebek, fokomeli gösteren kişi.


pnina : n. Kulak sayvanı, kulak kepçesi.