Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vaccinable nedir?

vaccinable : a. Aşılanabilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocrural : a. Kol ve bacakla ilgili.


cherophobia : n. Neşelenme ve eğlenmeden aşırı korkma, eğlenceye karşı sebepsiz yere ürkeklik gösterme.


cynanthropy : n. Hastanın kendini köpek olmuş zannettiği bir çeşit delilik.


Dfarf : n. Cüce.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


intraperitoneal : a. Periton kesesi içinde bulunan.


kelp : n. Bir çeşit esmer deniz algı otunun iyot çıkarmak için alınan külü.


kolypeptic : a. See: colypeptic.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


meroacrania : n. Bir kısım kafa kemiklerinin doğuştan gelişmemiş oluşu, kısmi kranium yokluğu.


monoinfection : n. Belli bir mikrobun sebep olduğu enfeksiyon.


mydriSİS : N. Gözbebeği büyümesi, pupilla genişlemesi, midriyaz.


neuronitis : n. Sinir hücresi iltihabı, nevronit.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


organoid : a. Organ şeklinde.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


peritrichate : a. See: Peritrichal


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.