Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaccina nedir?

vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bladder : n. 1. Mesane, idrar kesesi, sidik torbası, vezika; 2. İçinde sıvı veya gaz bulunan membranöz yapıda kese.


dermatophyte : n. Deri yüzeyini tutan bir çeşit mantar grubu.


discontinuity : n. Devamsızlık, kesinti.


endodontics : n. Dişçilikte pulpa hastalıkları ve tedavisiyle ilgili bilim dalı. endodonti.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.


subhumeral : a. Omuzaltı, omuz altında bulunan.


gynecologist : n. Nisaiyeci, jinekolog, kadın hastalıkları uzmanı.


hashish : n. Esrar, haşhaş.


hyperestrinism : n. see: Hyperestrogenism.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


hypothesis : n. Bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


megalencephalon : n. Normale oranla iri hacim gösteren beyin, büyük beyin.


necroscopy : n. See: autopsy.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.


reflector : n. Işığı veya sesi yansıtan cihaz, reflektör.