Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccina nedir?

vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestodiasis : n. Cestoda takımı parazitlerin barsaklarda sebenp olduğu enfeksiyon, sestod enfeksiyonu.


condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


cryptoxanthin : n. biochem. Yumurta sarısı, yeşil ot ve sarı mısırda bulunan ve vücutta A vitaminine değişebilen bir boya maddesi.


elaboration : n. incelikle işleme, özellikle ham madde veya maddaleri işleyerek belli bir özellikte bileşik (salgı vs.) haline getirme.


feminism : n. Erkeklerde bulunan kadın hususiyetleri, erkeğin kadınlara mahsus haller alması, erkekte dişilik vasıfları bulunma, feminizm.


free : a. biochem. Serbest, terkipsiz.


geriodontics : n. Yaşlılık çağındaki diş problemleri ve tedavilerini konu alan dişçilik dalı.


labyrinthitis : n. Labirent iltihabı.


hyperaphrodisia : n. Cinsel arzuların çok artması.


hypophysitis : n. Hipofiz iltihabı, hipofizit.


invagination : n. Barsağın bir parçasının diğer parçasının içine eldiven parmağı gibi girmesi, invaginatio.


merocrine : a. Yapısında bir değişme veya bozulma göstermeksizin salgı işlevini yürüten (Salgı bezi hakkında).


omphalotomy : n. Göbek kordonunu kesme ameliyatı, omfalotomi.


otolaryngology : n. Kulağın ve larinksin yapısı, fonksyionları ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


papillo-adenocystoma : n. Papilom, adenom ve sistom elementelri ihtiva eden tümör.


paralbumin : n. Bir çeşit albümin, paralbümin (özellikle ovaryum kisti sıvısında bulunur).


peripyloric : a. Piloru saran.


petroleum : n. biochem. Petrol.


pharyngodynia : n. Yutak ağrısı, farengodini.