Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccina nedir?

vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromine : n. biochem. Br Sembolü ile bilinen atom no:35 ve atom ağırlığı; 80 olan kimyasal element, brom.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


demarcation : n. Bir dokunun canlı ve ölü kısımları arasındaki sınır demarkasyon.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


dysontogenesis : n. Embriyonal veya fetal gelişimin kusurlu oluşu.


electrodessication : n. Cerrahi diyatermi tekniği.


erythrocytopenia : n. Alyuvar sayısında azalma görülmesi.


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


neurolysis : n. 1. Sinirin etrafındaki iltisak (adhesion)lardan kurtarılması; 2. Sinirsel enerjinin tüketilmesi.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


opportunistic infection : n. Normal olarak hastalığa sebep olmayan pek az patojeniteye sahip olan bir mikro-organizmanın, başka bir hastalık veya tedavi yöntemi nedeniyle aktivasyon kazanarak meydana getirdiği ağır hastalık tablosu.


organography : n. 1. Hayvan ve bitki oranlarının tarifi; 2. Vücut organlarının radyografisi.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


pile : n. Basur (memesi), mayasıl, hemoroid.


preeruptive : a. Deride kızartı veya kabartıların görülmesinden önce, erüpsiyon öncesi.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


putrefy : v. 1. Çürümek, kokuşmak, normal yapısını kaybetmek; 2. Çürütmek, kokuşmaya sebep olmak.