Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaccina nedir?

vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


cytoclasis : n. Hücrelerin tahrip olmlası, hücrelerin ölümü.


dicoria : n. Gözbebeği'nin çift oluşu.


distorted : a. Bükülmüş, çarpılmış, çarpık.


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


gastrocolic : a. Mideyi ve barsağı birlikte ilgilendiren, her iki oluşuma ait olan.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


subfascial : a. Fasya altı, fasya alıtnda bulunan.


hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.


indexometer : n. Sıvının ışını kırma derecesini ölçen alet.


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


ovulum : n. (pl. ovula). See: ovule.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).


scapulovertebral : a. Kürek kemiği ve omurga ile ilgili.


scurf : n. Baş kepeği, konak, kabuk.