Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccina nedir?

vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chymotrypsin : n. Proteolitik enzim.


contralateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; Karşı taraf üzerine paralizi v.s. gösteren vücut kısmının karşı tarafında görülen.


coretomy : n. İris'e kesit yapma


cytoid : a. Hücreye benzeyen, hücrevi, hücresel.


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


fibromatogenic : a. Fibrom meydana getiren, fibromatojen.


uterometer : n. Rahmi ölçme aleti, uterometre


gum : n. 1. Diş eti, gingiva; 2. Zamk.


heli(o) : pref. Güneş.


hemotympanum : n. Timpan boşluğunda kan toplanması.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


lumbar : a.&n. 1. Bele ait, lomber. Lumbalis (lumbaris); 2. Bel fıkralardan biri.


mastoidectomy : n. Mastoid hücrelerinin çıkarılması.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


orbitalis : a. Göz çukuru ile ilgili.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


osteo-epiphysis : n. Kemiksi epifiz.


penile : a. Penis'le ilgili, penis'e ait.