Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaccin nedir?

vaccin : n. Aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopathy, : n. Bronş veya bronşiyolleri ilgilndiren herhangi bir hastalık.


disassimilation : n. Katabolik değişme.


extreme : Uç, son en uçta veya en sonda olan.


examiner : n. Muayene yapan kimse.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


gangliocytoma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden tümör, gangliyositom.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


phyllode : a. Yaprak şeklinde, yaprak biçimi gösteren.


interventricular : a. Kalb karıncıkları arasında bulunan.


intraretinal : a. Retina içinde.


nasitis : n. Burun iltihabı.


oxytocic : a.&n. Doğumu çabuklaştıran (ilaç).


parulis : n. Dişeti apsesi.


peroneal : n. Perone (fibula)'ye ait, peronealis.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.


plurilocular : a. See: Multilocular.


polioencephalomeningomyelitis. : n. Beyin gri maddesi, omurilik ve meninkslerin iltihabı.


suspirious : a. Ağır teneffüs eden.


thym(o)- : pref. 1. Timüs bezine ait; 2. Ruh, zihin.