Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaccin nedir?

vaccin : n. Aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemistry : n. biochem Kimya


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


depurative : a. 1. Temizleyici, saf hale getirici, 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı.


enclavement : n. Doğum ağrıları esnasında, dar pelvis nedeniyle fetüsün ilerleyemeyecek şekilde sıkışması, fetüsün çakılması.


endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.


ferment : n. Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment.


glycemia : n. Kanda şeker miktarı, glisemi.


hematocyte : n. Kandaki küreciklerden biri.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


inconstant : a. Değişken, kararsız.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


lithology : n. Taşbilim (mesane) litoloji.


micromyelia : n. Omuriliğin normalden küçük olması, mikromiyeli.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


osmidrosis : n. Terin fena ve keskin kokması.


paradidymal : a. Paradidime ait.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


platyhelminth : n. Platihelment'ler koluna mensup herhangi bir parazit, yassı kurt.