Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaccin nedir?

vaccin : n. Aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cremation : n. Cesedi yakarak kül haline getirme, ölü yakma.


cystogram : n. İdrar kesesini gösteren röntgen filmi.


fossula : n. (pl. fossulae). Çukurcuk, foset.


gastral : a. Mide ile ilgili.


gliosis : n. Nevrogli dokusunun aşırı gelişimi; gliyoz.


heel : n. Topuk, ökçe


hydruria : n. Diabetes insipidus.


intermediary : a. Arada meydana gelen seyir esnasında oluşan.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


mesoretina : n. Retina orta tabakası.


poisonousness : n. Zehirlilik.


prosthodontist : n. Prostodonti mütehassısı.


sedative : a.&n. 1. Teskin edici, müsekkin, sedatif; 2. (pl.) Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler.


seminal : a. Seminalis: 1. Meni (semen) ye ait; 2. Tohumda bulunan, tohum cinsinden.


splenomyelogenous : a. Dalakta ve kemik iliğinde oluşan.


staphylostreptococcia : n. Stafilokok ve streptokokların birlikte oluşturduğu enfeksiyon, stafilostreptokoksi.


syndesmitis : n. 1. Bağ (ligaman) iltihabı, sendesmit;


tertipara : n. Üç doğum yapmış kadın.


tryparsamide : n. biochem. Tripanosomiasis tedavisinde kullanılan beyaz billuri toz.