Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccin nedir?

vaccin : n. Aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorinated : a. 1. Klorlanmış, klorla temizlenmiş; 2. Yapısında klor bulunan, klorlu.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


euchromatin : n. biochem. Kromozomlardaki gibi boyanan kromatin maddeis.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


heterozygous : a. Gen çifti birbirinden farklı iki genden oluan.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


omphalitis : n. Göbek iltihabı, omfalit.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


origin : n. 1. Başlangıç, kaynak, origo.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


perhexiline : n. Anjin tedavisinde kullanılan bi rilaç.


puffiness : a. Şişkinlik, doku veya organın aşırı kan hücumu veya ödem sonucu şişkin hal alışı.


reglementation : n. Kanun gereği yapılan sıkı denetim, kanuna dayanan sıkı kontrol (fuhuş kontrolu gibi).


revulsant : a. & n. Hastalığı vücudun bir kısmından diğer bir kısmına nakleden (ilaç).


saltation : n. Hoplama, sıçrama, zıplama.


sebolith : n. Yağ bezi taşı.


slice : n. Dilin parça, kesit.