Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vaccin nedir?

vaccin : n. Aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopneumatic : a. Kalbe ve akciğere ait.


coprolalia : n. Pis ve müstehce şekilde konuşma.


dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.


deoxygenation : n. biochem. Oksijensizleştirme, oksijensizleşme.


digenetic : a. Yaşam süreci esnasında hem eşeyli hem eşeysiz üreme devresi gösteren.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


halibut liver oil : n. Zengin bir A ve D vitamini kaynağı, bir çeşit balık yağı.


hodophobia : n. Yolculuk etmekten, sebepsiz yere korkma, seyahat korkusu.


holotonia : n. bütün vücudun kasıl spazmı, holotoni.


hyperalgesia : n. See: Algesia.


methodology : n. Yöntembilim, metodoloji.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


othematoma : n. Dış kulak hematomu, kan oturması nedeniyle dış kulağın şişip morumsu renka lışı ile belrigin durum.


paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.


rhinalgia : n. Burun ağrısı.


semicanal : n. Yarıkanal, semicanalis.