Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccin nedir?

vaccin : n. Aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cetrimidi : n. Deterjan etkisi olan bi rantiseptik.


chemotropism : n. Hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya bu maddelerden uzaklaşma.


chondritis : n. Kıkırdak (dokusu) iltihabı, kondrit.


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


condiment : n. İştah açıcı olarak bazı yiyeceklere ilave edilen madde (Biber, hardal vs. gibi).


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


ferrule : n. Bir dişi desteklemek için tatbik edilen madeni çember.


hemorrhage, hemorrhagia : n. See: Bleeding.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


intracapillary : a. Kapiler damar içinde.


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


organofaction : n. Organın oluşum ve gelişimi.


osteocystoma : n. Kemikte kistik tümör, osteosistom.


permanent : a. Devamlı, sürekli, süreli, permanenes.


pernio : n. (pl. Perniones). See: Chilblain.


polyinfection : n. Birden fazla mkiropla intan meydana gelmesi.


pseudocholin steras : n. Kan plazmasında ve sinir dokusu dışında kalan bütün dokularda mevcut olan v kalıtsal olarak nitelenen bir enzim.


salpingo-oophorocele : n. Dölyatağı (Fallop) borusu ile yumurtalık fıtığı.