Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccin nedir?

vaccin : n. Aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondropathy : n. Kıkırdağı ilgilendiren herhangi bir hastalık, kıkırdak hastalığı.


cupula : n. (pl. capulae). Kubbe.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


fibrinolysin : n. biochem. Fibrini eriten bir enzim.


gravidism : n. Gebelik.


intussusceptum : n. Barsak bölümlerinin birbiri içine girmesi olayında, içeride kalan kısım, içeriye doğru giren bölüm.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


leukocytology : n. Lökosit bilgisi, lökositoloji.


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


poikiloplastocyte : n. Biçimsiz trombosit.


psychonosology : n. Akıl hastalıklarını inceleyen bilim, akliye ilmi, psikonozoloji.


saltpetre, saltpeter : n. biochem. Güherçile, potasyum nitrat.


sarcocarcinoma : n. See: Carcinosarcoma.


sarcolemma : n. Çizgili kas lifini kuşatan boru şeklinde zar, sarkolem.


sextan : a. Altı günde bir olan veya gelen.


teichopsia : n. Gözler önünde zikzak şeklinde parıltılar görme ile belirgin durum (Çok kere yarım baş ağrısı eşlik eder).