Bugün : 24 Şubat 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

vaccigenous nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

vaccigenous : a. Aşı yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


entrails : n. İç organlar, özellikle barsaklar ve karın içindeki organlar.


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


hexokinase : n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.


keratonosus : n. Kornea hastalığı.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


monotrichate : a. Tek kamçılı (protozoon hakkında).


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


nomography : n. Bir çok değişken arasındaik ilgileri bir arada göstermeki çin kullanılan grafik usülü, nomografi.


profundus : a. derin.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik


rheumatism : n. Romatizma.


sialosyrinx : n. 1. Salya fistülü; 2. Şırınga.


sib, sibling : n. 1. Aynı ana ve babadan olan çocuk grubu; 2. kız veya erkek kardeş.


stercorolith : n. Barsaklarda dışkı (feçes) nın sertleşmesi, dışkının taş kesilmesi, fekalti.


sterilize : v. 1.Sterilize etmek, mikroplarını kırmak; 2. Kısırlaştırmak; 3. Döl vermeyen.


tars(o) : pref. 1. gözkapağı kenarı; 2. Ayak bileği, tarsus.