Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccigenous nedir?

vaccigenous : a. Aşı yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylexia : n. Ağır okuma, sözcükleri duraklayarak ağır ağır okuyabilme.


broncholith, : n. Bronş veya bronşiyollerde oluşan taş, bronş taşı.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


desmopathy : n. Bağ hastalıkları, demopati.


equinia : n. See: Glanders.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.


myelic : a. 1. Omurilikle ilgili; 2. Kemik iliği ile ilgili.


myomagenesis : n. Miyom gelişimi, miyomajenez.


perodactylia : n. Parmakların doğuştan yetersiz gelişme veya şekil bozukluğu göstermesi hali.


plutonium : n. biochem. Pu sembolü ile bilinen, atom no: 94 v atom ağırlığı: 242 olan kimyasal element, plütonyum.


pneumonograph : n. Akciğer radyogramı.


polarimeter : n. Şeker solüsyonlarının ışğı saptırma derecelerini ölçmeye yarayan alet, polarimetre.


ramification : n. Dallanma.


schistocormia : n. Gövde üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.