Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaccigenous nedir?

vaccigenous : a. Aşı yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroazodin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan ve klor ile azot ihtiva eden madde (C2H4Cl16N6).


cranial : a. Kafatasına ait, kafa tarafı, cranialis.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


cytotaxis : n. 1. Herhangi bir uyarıya karşı hücrelerin gösteridği yaklaşma veya uzaklaşma hareekit; 2. Hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


ectrodactylia : n. Parmakların konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


eremophobia : n. Yalnızlık sebebiyle duyulan marazi korku, eremofobi.


exemia : n. Vücutta eksilme olmaksızın dolaşımdaki kanın azalması, kanın karın organlarında toplanışı nedeniyle dolaşan kan hacminin geçici olarak azalması.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


geromorphism : n. Erken yaşlılık, erken ihtiyarlama, jeromorfizm.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


hemonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan toplanması.


hemosite : n. Kan parazitleri, hemozit.


hyaloidin : n. biochem. Mükoproteinlerde bulunan bir karbonhidrat radikali.


hyperostosis : n. Aşırı keimk dokusun büyümesi.


mesocyst : n. Safra kesesini karaciğere bağlayan periton kıvrımı, mezosist.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


microstomia : n. Ağzın anormal ufaklığı, küçük ağızlılık, mikrostomi.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.