Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccigenous nedir?

vaccigenous : a. Aşı yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


fothergill's operation : n. Genital prolapsus vakalarında uygulanan bir ameliyat tekniği.


phycocyanogen : n. Mavi veya yeşil deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi.


histocyte : n. See: Histiocyte.


karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.


lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.


myelin : n. Sinir iplikleri ile Schwann zarı arasında eyr almış lipoid terkibindeki madde, miyelin.


myometrium : n. Uterusu oluşturan kas, dölyatağı kası, miyometr(iyum).


myovascular : a. Kalp kasına ve kan damarlarına ait.


nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.


phako- : pref. Mercek, lens.


phemitone : n. Phenobarbitone'a çok benzeyen, ancak antikonvulsan etkisi ondan daha güçlü olan bir barbiturat.


punctura : n. See: Puncture


radiculalgia : n. Sinir kökü nevraljisi.


sero : pref. Seruma ait.


spondylopyosis : n. Omur cerahatlanması.


staphyloangina : n. Yalancı zarlarla müterafık olan ve satfilokoklardan ileri gelen boğaz ağrısı.