Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

uvulectomy nedir?

uvulectomy : n. Küçük dili çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolectasis : n. Bronşiyollerin genişlemesi.


cystoma : n. kist.


dermatalgia : n. Belli bir deri bölgesinde hissedilen uyuşma ile müterafık ağrı, deri ağrısı.


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


disproportion : n. uygunsuzluk, oransızlık, nisbetsizlik.


endomitosis : n. Kromozomların iğ şekli oluşturmaksızın bölünerek iki misli olmaları.


endosalpingitis : n. Dölyatağı borusunun içini örten zarın iltihabı, endosalpenjit.


intercourse : n. Münasebet, temas.


hydroglossa : n. Dil altında gelişen kistik tümör, ranula.


hypoimmunity : n. Bağışıklığın azalması, muafiyet azalımı.


hypertona : n. Tonusun fazlalaşması, hipertoni.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


larviphage : n. Larvalarla beslenen canlı (böcek veya balık).


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


methylphenobarbitone : n. Phenobarbitone'a oranla antikonvulsif etkisi daha güçlü olan bir madde.


microsphygmia : n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.


osphyarthrosis : n. Kalça eklemi iltihabı.


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.


pancreatopathy : n. Pankreas hastalığı.