Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

uvulectomy nedir?

uvulectomy : n. Küçük dili çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


cyanuria : n. İdrarın mavimsi renkte oluşu.


enteroptosis : n. Kas kuvvetinin veya yağ dokusunun zayıflığı yüzünden karın organlarının düşmeleri.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


glucosamine : n. biochem. Bir glikoprotein türevi (C6H11O5NH2).


glycosuria : n. See. glycosuria.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


local : a. Vücudun ufak bir bölümüne ait, mevzii, lokal.


macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.


pathopsychology : n. Hastalık psikolojisi.


peribulbar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini çevreleyen.


proteometabolism : n. Protein metabolizması.


protoplasm : n. Hücrenin canlı albümini, protoplazma.


subabdominal : a. Karından aşağıda bulunan, karınaltı.