Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

uvulectomy nedir?

uvulectomy : n. Küçük dili çıkarma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenadelphus : n. Her ikisi de ayrı gelişmiş olup, sadece birkaç organı müşterek yapışık ikizler.


crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


intercourse : n. Münasebet, temas.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


isochromatic : a. Her tarafında aynı renk gösteren, tümüyle aynı renge sahip.


kinesio : See. kine.


lipedema : n. Derialtı yağ irikintisinden oluşan ödem.


macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.


mankind : n. İnsanlık, beşeriyet.


mastopathy : n. Göğüs hastalığı veya ağrısı, mastopati.


metanephros : n. Embriyon böbreği, metanefroz.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


multangulum : n. Üzerinde çok köşe gösteren kemik, çok köşeli kemik.


osteofibroma : n. Kemik ve bağ okusu tümörü, osteofibrom.


phytophagy : n. Bitki yeme, bitkilerle beslenme,fitofaji.


pinnal : a. Kulak kepçesiyle ilgili, kulak sayvanı'na ait.


polypotrite : n. Polipleri ezmede kullanılan cerrahi alet.


polytrophi : n. See: Overnutrition.


recurvation : n. 1. Arkaya doğru eğme veya eğilme; 2. Arkaya doğru eğiklik.