Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

uteroscopy nedir?

uteroscopy : n. Rahim boşluğunun uteroskop aracılığıyla muayenesi, histeroskopi, uteroskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


chilly : a. Üşütücü, osğuk.


choledochal : a. Ana safra kanalı (ductus choledochus) ile ilgili.


coherent : a. 1.Birbirine yapışık, birbirine tutunmuş, bitişik; 2. Tutarlı, birbirine uygun, insicamlı, mantıklı.


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


frambesia : n. Frengiye benzeyen bir tür zührevi hastalık, verumdutu, frambezi, pian.


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


gemellology : n. ikiz gebeliğin oluşması, gelişmesi ve ikizleri konu alan bilim dal4.


hemetophagia : n. 1.Eritrositlerin fagositler tarafından imhası; 2. Kan içme, tedavi amacıyla kan içilmesi; 3. Kanda yaşama, kanla beslenme (Kan emici sineklerde görüldüğü gibi).


hysterotraumatism : n. Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vs)'yi takiben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum, histerotravmatizm.


jecur : n. Karaciğer.


laryngocele : n. Larenks fıtığı.


merycism : n. Geviş getirme.


motile : a. 1. Kendiliğinden harekete muktedir; 2. Hareket meydana getiren (kuvvet).


myoblast : n. Kas lifi hücresi olan embriyonik hücre.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).


pachyotia : n. Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.


pulmoflator : n. Akciğerlerin şişirilmesinde kullanılan bir cihaz.


saluresis : n. Vücutta toplanan sodyumun idrarla atılışı, salürezis.


scirrho- : pref. 1. Sert, katı anlamına önek; 2. Sert kıvam gösteren kanser anlamına önek.