Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

uteroscopy nedir?

uteroscopy : n. Rahim boşluğunun uteroskop aracılığıyla muayenesi, histeroskopi, uteroskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocele : n. Blastula devresindeki gebelik ürününün ortasında oluşan boşluk, segmentasyon boşluğu, blastosel.


distance : n. 1. Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe; 2. Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet.


encephalin : n. biochem. Beyinden elde edildiği söylenen azotlu bir glikosid, ensefalin.


enteroviruses : n. Sindirim kanalı aracılığı ile vücuda giren bazı viruslara verilen ad.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


fatigue : n. Yorgunluk, sürmenaj.


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


hemodynamics : n. Kan dolaşımı bilgisi.


homokeratoplasty : n. Aynı türe mensup hayvandan alınan kornea grefinin havyanın hasta korneasına yerleştirilmesi, diğer bir kimse korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması, homokeratoplasti.


icteric : a. 1. Sarılığa ait; 2. Sarılığı tedavi edici; 3. Sarılık ilacı.


inion : n. Artkafa (dış tümseği), inyon.


insalivate : v.Ağızda yemeğe salya katmak.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


leukocyte : n. Beyaz kan hücresi; akyuvar, lökosit.


lien (o) : pref. Dalak.


lymphedema : n. Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesinden meydana gelen ödem.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


onomatology : n. İsim ve terimler ilmi, onomatoloji.


otosclerosis : n. Labirent kapsülünün kemikleşerek sağırlığa sebep olması.