Bugün : 20 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

unpolarized nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

unpolarized : a. Polarılmamış, kutuplaşmamış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.


chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


compatible : a. Kimyasal yapısı değişmeksizin diğer bir madde veya maddelerle karışabilen, uyumlu şekilde birarada bulunabilen.


defibrination : n. Fibrinsizleşme.


echography : n. Yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın grafi halinde tesbiti, farklı yoğunluklardaki dokulardan geçen ultrasonik dalgaların çizelge halinde gösterilmesi, ekografi.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


euphoric : a. Öfori gösteren.


foveolar : a. Çukurcuğa ait, foveolaris.


funk : n. Korku.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


logopedia : n. Konuşma bozukluklarının tedavisi, logopedi.


maternal : a. Anneye ait.


nasologist : n. Burun mütehassısı (doktoru).


neuroganglion : n. Sinir hücrelerinin oluşturduğu küme, sinir ganglionu, nöroganglion.


oligocythemia : n. 1. Kanın hücresel elementlerinin azalması, oligositemi; 2. Kanda alyuvar yokluğu.


orthophony : n. Seslerin doğru çıkarılması, ortofoni.


oscheolith : n. Skrotum yağbezleri taşı.