Bugün : 20 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

unofficial nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

unofficial : a. Gayriresim, tasdiksiz, ruhsatsız.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


chylopericardium : n. Perikart boşluğunda kilüs bulunuşu.


colonization : n. 1. Aynı hastalığı gösteren kimselerin gruplar halinde bakım ve tedavisi; 2. Aynı tür mikropların, üreme ortamında yer yer kümeler oluşturması; 3. Kan veya lenf yoluyla sürüklenen hücrelerin ana hastalık odağı dışında herhangi bir yerde çoğalıp gelişmesi.


eucaine hydrochloride : n. biochem. Beyaz, kokusuz ve billüri bir toz olup, mevzii uyuşturucudur (C15H22O2N.NCl).


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


hypermotility : n. Hareketlerin normalden daha çok oluşu.


inflexible : a. Eğilmez, bükülmez, sert.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


listeria : n. Gram-pozitif hareketli bir bakteri cinsi.


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


perixenitis : n. doku içindeki yabancı cisim çevresinde oluşan iltihap.


propepsin : n. biochem. See: Pepsinogen.


sclerotitis : n. See: Scleritis.


silver : n. biochem. Ag sembolü ile bilinen atom no: 47 ve atom ağırlığı: 107.880 olan kimyasal element, gümüş.