Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

unifocal nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

unifocal : a. Tek mihrak (odak)'lı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerato : n. Boynuz.


crucial : a. Haç şeklinde, haçsı, cruciatus.


encirclement : n. Etrafını çevirme, daire şeklinde etrafını sarma veya kuşatma.


epididymotomy : n. Epididimi kesme ameliyesi.


frolement : n. 1. Perikart lezyonlarında oskültasyon esnasında duyulan hışırtı sesi; 2. Bir çeşit masaj, avuç içi ile hafifçe bastırmak suretiyle yapılan masaj şekli.


guanase : n. biochem. Timus böbreküstü ve pankreas bezlerinde bulunan bir enzim.


hematorrhea : n. Ağız v.s.'den kan gelmesi, genel olarak fazla kanama.


hemilaryngectomy : n. Larenksin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hypamnios : n. See: Hypamnion.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


leptocephalus : n. Leptosefali gösteren kişi.


lugol's solution : n. İçinde potasyum iyodür ve iyot bulunan sulu bir çözelti.


nosophobe : n. Hastalıktan aşırı korkan kişi, nozofob.


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


perivasculitis : n. Damarkını iltihabı.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


prognathism : n. Altçenenin öne doğru çıkık olması, prognatizma, prognatlik, prognatismus.


psychopathy : n. Ruhi anormallik bakımından iris irsi yüklülük, akıl hastalığı, psikopati.