Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

unguis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

unguis : n. (pl. ungues) 1. tırnak; 2. Tırnaksı kısım; 3. Korneada cerahat toplanamsı.

corpus unguis : Tırnak cismi;


lectus unguis : Tırnak yatağı;


matrix unguis : Tırnak matriksi;


radix unguis : Tırnak kökü;


sinus unguis : Tırnak sinüsu;


vallum unguis : Tırnak derisi (mantosu).


unguis incarnatus : Et içine doğru gelişme gösteren ayak parmağı tırnağı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


cystotome : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri; 2. Mesane veya safra kesesine kesit yapmada kullanılan bistüri.


desensitization : n. 1. Nevrastenik halden muaf kılma (alerjik hastalıklarda bir çeşit tedavi yolu); 2. Duyarlığını azaltmak.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


gerontal : a. See: geratic.


hypsophobia : n. Yüksek yerlerden korkma, marazi yükseklik korkusu, hipsofobi.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


kellin : n. Gliseril trinitrat'a benzer özellikleri olan ve angina pectoris tedavisinde kulanılan bir ilaç.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


lymphoblastoma : n. Lenfosit serisine ait hücreler ihtiva eden tümör, lenfoblastom.


macroleukoblast : n. İri hacım gösteren lökosit öncüsü hücre, iri genç lökosit.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.


quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.