Bugün : 20 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

undinism nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

undinism : n. Su ve idrar yoluile cinsel düşünceler arasında bağlantı olan sapıklık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


cupric : a. biochem. Bakırdan içinde bakır olan.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


evacuate : v. Vücuttan çıkarmak, boşaltmak.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


gaseous : a. 1. a) Gazlı; 2. b) Gaz gibi.


gastrotrachelotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla serviks'e transvers kesit yapılarak gerçekleştirilen sezaryen ameliyatı.


generalize : v. 1. Yaymak, yaygın hale getirmek, her tarafa geçirmek; 2. yayılmak, her tarafa geçmek, belli bir bölge veya organdan diğer bölge veya organlara yayılmak.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


interphalangeal : a. Falankslar arasında bulunan.


ischiodidymus : n. Kalçalarından birbirine yapışık hilkat garibesi.


jactitation : n. Özellikle ateşli hastalıklarda uyuyan hastanın çırpınması, jaktasyon.


lipophagia : n. 1. Lipofai. Yağın eriyip yokolması; 2. Yağı bitirme, yağ yeme.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


osteochondroma : n. İyi huylu bir kıkırdak ve kemik tümörü.


photoreceptive : a. Işığı görebilen.