Bugün : 19 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

undigested nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

undigested : a. Sindirilmemiş, hazmedilmemiş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimetry : n. Kampimetre aracılığıyla görüş alanı sınırlarının ölçülmesi.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


flesh : n. 1. Et; 2. Hayvanların kasları ve diğer yumuşak dokuları.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


micrological : a. Mikroplar bilgisine ait.


moxibustion : n. Deri üzerine moxa uygulanarak tahriş meydana getirilmesi, bu şekilde gerçekleştirilen deri koterizasyonu.


perceive : v. 1. Farkına varmak, duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varmak; 2. Anlamak, sezmek, idrak etmek.


pericolic : a. Kalın barsak çevresined bulunan, kolonu saran.


peripherad : a. Periferiye doğru, periferi tarafında (cihetinde).


phagedenic : a. 1. Süratle yayılan; 2. Dokuları kemiren, fajedenik.


pneumocystography : n. Hava zerkedildikten sonra mesanenin röntgenle muayenesi.


pneumomediastinum : n. Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.


pneumonography : Akciğer radyografisi.


pneumonophthisis : n. Akciğer tüberkülozu.


satellite : n. 1. Kendisinden daha büyük oluşuma bağlı olarak hareket gösteren veya ona eşlik eden aynı cinsten daha küçük oluşum, peyk, satelit; 2. Ana kromozom'a, sap şeklinde ince uzantı ile tutunmuş küçük kromozom parçası.


scirrhous : n. Urlu.


spermatology : n. Meniyi (spermi) inceleme ilmi, meni bilgisi, spermatoloji.


sphenoidotomy : n. Sfenoid (kaması) sinüs ameliyatı.


sulfanemia. : n. Sülfonamid kullanılışından doğan anemi.


symphysiorraphy : n. Bölünmüş bir semfizin dikilmesi.