Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

underactivity nedir?

underactivity : n. Düşük çalışma, herhangi bir şeyin, özellikle organın normalin altında faaliyet göstermesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


caro : n. (pl. carnes), Et.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.


labyrinthine : a. Labirent'e ait, labirentik, labyrinthicus


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


iso-immunization : n. Rh pozitif bir fetusu taşımakta olan annede veya kendisi Rh negatif olduğu halde, Rh pozitif kan transfüzyonu yapılan kimselerde anti-Rh, aglutinlerinin oluşması.


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


osteoporotic : a. 1.Osteoporoz'la ilgili; 2. Osteoporoz'a sebep olucu.


oxime : n. biochem. Hidroksilaminin bir aldehid veya keton tesiriyle elde edilen madde.


phallic : a. Penise ait.


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


pseudohereditary : n. Müteakip nesillerde görülen fakat zuhuru genetik dğil ortam şartlarının etkisi ile olan.


rhagades : n. Deri çatlakları, ragad.


rheumatology : n. Romatizma bilgisi, romatizmal durumları inceleyen bilim dalı, romatoloji.


rhinophonia : n. Burundan (genizden) çıkan ses, rinofoni.