Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

underactivity nedir?

underactivity : n. Düşük çalışma, herhangi bir şeyin, özellikle organın normalin altında faaliyet göstermesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

desmology : n. Bağbilim, demoloji.


diatomic : a. 1. İki atomlu; 2. İki değerli.


enteroscope : n. Barsak içini muayeneye mahsus alet, enteroskop.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


galea : n. (pl. galeae). Takke


grin : n. sırıtma sırıtış.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


intraintestinal : a. Barsak içi,barsak içinde.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


maschaladenitis : n. Koltuk altı bezlerinin iltihabı.


metamere : n. Hayvan vücudunda seri halinde diziliş gösteren benzer parça (bölüm)'lerden her biri (Solucan vücudunun parçaları gibi).


panagglutination : n.Eritrositlerin her grup kanserumundaki aglütininler etkisiyle aglütinasyon göstermesi.


pericholecystic : a. Safra kesesi çevresinde bulunan.


periorbit : n. See: periobita.


pitch : n. 1. Zift pix; 2. Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde.


pornolagnia : n. Fahişelere karşı cinsel arzu taşıma, fahişelere yönelik cinsel ilgi.