Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

underactive nedir?

underactive : a. Normalin altında çalışma gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


collagenolytic : a. Kollajen'in erimesine sebep olan, kollajen'i eriten.


coma : n. Bilincin tamamen kaybı ile müterafık derin uyku hali,koma.


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


glandule : n. Bezcik, guddecik, glandula.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


massive : a. AĞır, çok fazla, bol (kanama v.s. hakkında).


monobrachius : n. Tek kolu bulunan fetüs.


myofibroma : n. Kas ve bağ dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, miyofibrom.


nutrient : a.&n. 1. Besleyici, mugaddi, gıdalı; 2. Gıdalı olan şey, besin maddesi, gıda.


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


oromeningitis : n. See: Orrhomeningitis.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.


scleriritomy : n. Sklera ve iris ameliyatı.


starvation : n. 1. Açlık, gıdasızlık; 2.Açlıktan ölüm.


surdomute : a. & n. Hem sağır hem dilsiz (adam).