Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

uncus nedir?

uncus : n. Çengel, çengelsi organ.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


chronic(al) : a. Müzmin, kronik.


climacophobia : n. Merdivenle çıkmaktan aşırı korkma, merdiven korkusu.


crust : n. Yara kabuğu


cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


excernant : a. Boşaltıcı


glanders : n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı bir at hastalığı, ruam.


gonocele : n. See: Spermatocele.


granular : a. Tanecikli, granüler, granularis, granulosus.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


irritative : a. İritasyona ait.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


osteogenesis : n. 1. Kemik oluşumu, osteojenez; 2. Kemiklerin gelişimi.