Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

uncus nedir?

uncus : n. Çengel, çengelsi organ.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

depth : n. Derinlik.


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


hepatophyma : n. Karaciğer'de gelişen apse, karaciğer apsesi.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.


helcoid : a. Yara gibi.


hospital : n. (ab. Spital): Hastane.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


mammary : a. Memeye ait.


minimum : a. 1. En aşağı derece; 2. En az miktar; 3.Asgari; 4. Küçük (Parvus'un süperlatif şekli).


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


odontoptosis : n. 1. Dişlerin dökülmesi, odontoptoz; 2. Üst dişlerden biri veya birkaçının, alt çenede diş olmaması nedeniyle aşağıya doğru sarkması.


panhystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla tamamen çıkarılması.


podagral : a. 1. Podagra ile ilgili, 2. Podagra gösteren, podagra'ya tutulmus.


pulvis : n. L. toz.


quadripara : n. Dört defa doğum yapan kadın.