Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

uncus nedir?

uncus : n. Çengel, çengelsi organ.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blend : n. Karışım.


celioscope : n. Karın duvarından sokularak karın boşluğu ve bu boşluktaki organları gözle muayenede kullanılan ucu ışıklı boru şeklinde alet, selyeskop.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


dialyzer : n. 1. Diyaliz için kullanılan alet; 2. Diyaliz'de kullanılan zar, diyaliz membranı.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


effuse : a. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.


embolus : n. tıkaç.


gastrohelcosis : n. Midenin ülserli hali.


gynecoid : a. Kadın gibi, jinekoid.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


humeroradial : a. Humerus ve radyusa ait.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


lienal : a. Dalağa ait, lienalis.


myelauxe : n. Kemik iliği hiperfonksiyonu.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


odontolith : n. Diş taşı.


pelvimeter : n. Pelvis ölçme aleti.


per anum : Anus (makat) yolu ile.