Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

unctuous nedir?

unctuous : a. Yağlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparietal : a. Her iki parietal kemiği beraberce ilgilendiren.


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


counterpoison : n. diğer zehiri etkisiz hale getirmek üzere kullanılan zehir.


dentinalgia : n. Dentin ağrısı.


devitalization : n. 1. Cansızlaştırma, canlılığını yok etme; 2. Hassas diş pulpasını duyarsız hale getirme, diş sinirini öldürme.


fibrin(e) : n. Lifin, fibrin, kanın pıhtılaşmasına ayrılan albümin cinsinden bir madde, kan ve seröz sıvıların akçıl proteini.


foot : n. (pl. feet). (11). Ayak, pes.


fossula : n. (pl. fossulae). Çukurcuk, foset.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


ionotherapy : n. See: iontophoresis.


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.


mesaraic : a. Mezentere (mesarikaya) ait, mesenterialis, mesentericus.


morbific : a. Hastalık getiren.


oxidosis : n. See: Acidosis.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


perispermatitis : n. Sperma kordonunu saran dokuların iltihabı, perispermatit.


persecution : n. Eziyet, işkence.