Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

unctuous nedir?

unctuous : a. Yağlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


cystolithiasis : n. İdrar kesesinde bir veya daha çok sayıda taş bulunması hali.


denidation : n. Adet esnasında endometrium tabakasının dışarı atılması, endometrium'un yıkılması.


endoglobular : a. Kan küreciklerinde bulunan.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


hypernephroma : n. Böbreküstü korteksinden meydana gelen tümör.


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


perilaryngitis : n. Gırtlağı (larynx) saran dokuların iltihabı, perilarenjit.


proptometer : n. Egzoftalmi derecesini ölçme aleti, proptometre.


prussic : a. biochem. Kiyanus nevinden, kiyanusi.


refractionist : n. Gözün refraksiyon hatalarını tesbit eden mütehassıs.


refuse : n. Vücuta giden gıda maddesinin sindirim sonucu geri kalan kısmı, dışarı atılan posa madde, artık madde.


scratches : n. At ayaklarına arız olan egzemalı iltihap.


short circuit operation : Bir kanalın devamını sağlamak için gerçekleştirilen bir by-pass ameliyatı.


somatotomy : n. Anatomi.