Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

unctuous nedir?

unctuous : a. Yağlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


dextropropoxyphene : n. Morfin yerine kullanılan orta şiddetle bir ağrı kesici.


esophagospasm : n. Özofagus spazmı.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


eviscerate : v. 1. Bir organın içini boşaltmak; 2. İç organları çıkarmak.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


fibralbumin : n. See: Globulin.


gastrohysterotomy : n. Sezariyen.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


leukocytoblast : n. Lökosit yapan hücre, lökositoblast.


melanophore : n. Melaninli pigment hücresi, melanofor.


myonecrosis : n. kas dokusunun hayatiyetini kaybetmesi, kas nekrozu, miyonekroz.


neformation : n. 1. Yeni doku oluşması, neoformasyon; 2. Tümöral doku kitlesi, tümör, ur.


pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.


pachytic : a. Kalınlaşma gösteren, kalın.


palliative : a.&n. 1. Hafifletici (oluşturucu); 2.Müsekkin, anodin, palyatif.


papillaris : n. (pl. papillares). See: papillary.


persistence : n. Süt dişlerinin düşmemesi, persistans.


pharyngo-esophageal : a. Yutak ve özofagusa ait.