Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

unctuous nedir?

unctuous : a. Yağlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Bland : n. Orta şiddetle, tahriş etmeyen, yatıştırıcı.


bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


cardinal : a. Esas, baş, en önemli.


colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


defensive : a. Savunucu, koruyucu.


immunization : n. Bağışıklılaştırma, bağışıklık meydana getirme.


karyokinesis : n. Hücre çekirdeğinin kromozom sayısı azalmaksızın ikiye bölünmesi,bir hücrenin türe has kromozom sayısına sahip iki yeni hücre meydana getirmek üzere bölünmesi, karyokinez, mitoz.


ketogenic : n. Ketojen keton yapan.


ketonuria : n. İdrarla keton çıkarılması, ketonüri.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


neuroganglion : n. Sinir hücrelerinin oluşturduğu küme, sinir ganglionu, nöroganglion.


obturator : n. Tıkaç.


ophthalmoxsis : n. Konjunktiva üzerindeki lezyonu kazıyarak ortadan kaldırma.


orientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirebilmesi, kendi durumunun farkında olması, çevreye uyma ve alışma yeteneği; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunuşu, oryentasyon.


pepsinogen : n. Pepsinin inaktif şekli, pepsinojen.


plasmocytoma : n. Özellikle kemik iliğindeki plazma hücreleri (plazmosit'ler)'den gelişen kötü huylu bir tümör; plazmositom.


plurigravida : n. See: Multigravida.


preanesthesia : n. Genel anesteziden önce, hastada sedasyonu temin amacıyla verilen ilaçların meydana getirdiği hafif bilinç uyuşukluğu.


pyroligneous : a. Ateş harareti vasıtasıyla odundan çıkarılan.