Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

unctuous nedir?

unctuous : a. Yağlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


dysacousia : n. Bir çeşit işitme bozukluğu.


effuse : a. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


evacuate : v. Vücuttan çıkarmak, boşaltmak.


forage : n. Hipertrofi gösteren prostat bezinde elektrik akımı aracılığyla kanal oluşturma ameliyatı.


phthalylsulfathiazole : n. biochem. Barsak enfeksiyonlarında kullanılan beyaz billuri sülfamid (C17H13N3O6S2).


heteradenia : n. Bez dokusu anomalisi, heteradeni.


hyperhormonism : n. Aşırı hormon salgısı.


hysteromania : n. See: Nymphomania.


keratodermatosis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nda proliferasyon veya diğer patolojik değişimlerle belirgin herhangi bir deri hastalığı.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


methysergide : n. Migren tedavisinde kullanılır.


monogenous : a. Eşeysiz (asexual) olarak meydana gelen, monojen.


myodynamometer : n. Kas gücünü ölçmede kullanılan alet, miyodinamometre.


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


polysensitivity : n. Aşırı duyarlık.


proplasmocyte : n. Plazmositor lökosit serisinin ilkel hücrelerinden proplazmosit.