Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

unction nedir?

unction : n. 1. Merhem; 2. Merhem sürme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopathy, : n. Bronş veya bronşiyolleri ilgilndiren herhangi bir hastalık.


diet : n. Diyet, muayyen perhiz.


drivelling : n.1.Ağızdan salya akması, salya akışı; 2. Çocukca konuşma,budalaca konuşma.


gastrospasm : n. Mide spazmı.


utricculosaccular : a. Labirentin ütrikül ve sakülüne ait.


hemispasm : n. Yarım spazm.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


hydromyoma : n. İçinde sıvı bulunan kistik tümör.


hydrophilous : a. 1. Suya karşı fazla ilgisi olan; 2. Suyu çeken madde, hidrofil.


hypnic : a. 1. Uyku ile ilgili; 2. Uyku getiren, uyutucu.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


mammilliplasty : n. Memebaşı plastik ameliyatı.


methionine : n. biochem. Kükürtlü ve esansiyel bir aminoasit, metionin.


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


olecranoid : a. Olekrana benzer.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


pas : n. Para-aminosalisilik asid için kullanılan kısaltma.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


pile : n. Basur (memesi), mayasıl, hemoroid.