Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

unction nedir?

unction : n. 1. Merhem; 2. Merhem sürme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


cheilophagia : n. Dudak yeme, kişide dudak mukozasından dişleriyle küçük parçalar koparma alışkanlığı.


cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


craniotome : n. Fetüs başını delmede kullanılan alet, kraniotom.


cytoplasm : n. Çekirdek dışında yer alan yaşayan hücre bölümü.


dibasic : a. İki esası olan.


dysesthesia : n. Duyguların herhangi birinin kaybolması.


epizoonosis : n. Deri üzerinde parazit olarak yaşayan havyansal mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık.


flavism : n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


helminthoma : n. Barsak parazitlerinin sebep olduğu tümör.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


metagenesis : n. Zürriyet (nesil) değişimi, metajenez.


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


mutant : n. Değişikliğe uğramış cins.


peritonization : n. 1. Herhangi bir karın organının zedelenme veya kesik gösteren yüzünün peritonla örtülmesi, bu kısımlara periton getirilerek sütüre edilmesi; 2. Kesilerek açılan karın peritonu kenarlarının ameliyat sonu tekrar karşılıklı olarak dikilmesi, peritonizasyon.


sheath : n. Mahfaza, zarf, kın.


splenemphraxis : n. Dalak konjestiyonu, splenemfraksi.