Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

unction nedir?

unction : n. 1. Merhem; 2. Merhem sürme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


calcariuria : n. İdrarda kalsiyum tuzlarının bulunuşu, idrarla kalsiyum tuzları çıkışı.


collyrium : n. Göz banyosu.


cultural : a. Bakteri kültürü ile ilgili.


ebranlement : n. Sapından burulmak uretiyle polip'in çıkarılması.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


epigastric : a. Mide hizasındaki karın duvarına ait, epigastr'a ait.


fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.


fellation : n. Penisin cinsel eş tarafından ağıza alınması, penisin ağız ve dil yoluyla uyarılmas4.


hematuria : n. Kan işeme, idrarda kan bulunması, hematüri.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


lentitis : n. Göz merceği iltihabı, lentit.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


moldy : a. 1. Küf tabakası ile örtülü; 2. Küflenmşi, küflü.


normoglycemic : n. Kan şeker seviyesi normal sınırlar içinde olan.


nucleoprotein : n. biochem. Prostatik grubunu nükleik asitlerin oluşturduğu protein sınıfı.


ossicular : a. Küçük kemikle ilgili.