Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

unction nedir?

unction : n. 1. Merhem; 2. Merhem sürme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitewing : n. Diş filmi almak için ağıza yerleştirilen küçük film.


bridge : n. Diş köprüsü, briç.


chromaturia : n. İdrarın anormal renk alması.


dichiria : n. Elin çift oluşu ile belirgin doğuştan anomali.


diethyl : a. biochem. İki etil grubunu ihtiva eden.


helminthemesis : n. Solucan kusma.


histokiesis : n. Vücut dokularındaki hareket.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


hydronephrotic : a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2. Hidronefroz gösteren, hidronefroz7la belirgin.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


nephelometry : n. Sıvı bulanıklığını ölçme (bilgisi).


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


osteocopic : a. Kemikte hissedilen şiddetli ağrı ile ilgili.


parathormone : n. Paratiroid bezleri tarafından salgılanan ve kemiklerdeki kalsiyum seviyesini kontrol eden hormon.


placentitis : n. Plasenta iltihabı.


prevertebral : a. Omur önünde bulunan, vertebra önü.


pyocolpocele : n. 1. Vagina'da gelişen içi cerahat dolu tümöral oluşum, piyokolposel; 2. See: Pyocolpos.


ramulus : n. (pl. ramuli). Dalcık.


scatology : n. Taş haline gelmiş gübreyi tetkik ilmi, dışkı inceleme ve tahlili, skatoloji.