Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

uncoossufied nedir?

uncoossufied : a. Tek kemik halinde olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


chemosis, : n. Bulber konjunktivada görülen şişlik veya ödem.


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


estival : a. 1. yaza ait; 2. Yazın çıkan, yazın vukubulan.


gliosome : n. Nevrogli hücrelerinde görülen tanecik.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


horizontal : a. Ufki, yatay, horizontal, horizontalis.


iridal : a. İrise ait.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


menhidrosis : n. Menstruasyonda normalden fazla terleme, menhidroz.


metacarpophalangeal : a. Metakarpusa ve parmaklara ait olan her iki oluşum çeşidini de ilgilendiren.


oncography : n. Organdaki hacım değişikliklerinin, onkograf aracılığıyla kaydedilmesi, onkografi.


pallor : n. Solgunluk, beniz sarılığı (uçukluğu).


pararhythmia : n. Ritim bozukluğu.


phago : pref. Yeme veya yoketme (ile ilgili).


precoiatl : a. Cinsel birleşimden önce.


psychoanalysis : n. Bilinç altında bulunar ruh hayatının tahliliyle bilince çıkarılması ve hastalığın bu yolla ortadan kaldırılması, psikoanaliz (psişik durumun sistematik olarak ortaya konması).


restore : v. Sıhhatini iade etmek, şifa vermek.