Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

uncoossufied nedir?

uncoossufied : a. Tek kemik halinde olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


cardioplegia : n. 1. Kalb felci, myokart kontraksiyonlarının ortadan kalkması; 2. Özel bir ilaç veya elektriksel uyarı ile kalb çalışmasının geçici olarak durdurulması.


cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


enterotomy : n. Barsakları kesme ameliyesi, enterotomi.


enucleation : n. Bir organın tam olarak vücuddan dışarı çıkarılması.


guttur : n. Boğaz, gırtlak.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


incretotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hromon veya hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


levamisole : n. Sentetik bir anthelmintik.


masticator : n. Çiğnetici, masticatorius.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


morphinia : n. See: Morphinomaniac.


myotenosits : n. Kas ve kiriş iltihabı, miyotenozit.


nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.


oophoromalacia : n. Yumurtalıkların ileri derecede yumuşaması, ooforomalasi.


os : n. (pl. ora). Ağız, oris.


paropsis : n. Görme bozukluğu.


phytopathology : n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.