Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

uncoossufied nedir?

uncoossufied : a. Tek kemik halinde olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpo-metacarpal : a. Elbileği ve kemiğine ait.


cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


curability : n. Tedaviden istifade yeteneği, iyileşme yeteneği, şifa oranı.


defervescence : n. Serinleme, harareti azalma.


tiploidy : n. Hücrenin yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı göstermesi hali (insan vüctu hücrelerinde 23'ü anneden 23'ü babadan gelmek üzere 46 kromozom bulunur).


dumbness : n. Mütizm: Konuşamama, bazı akıl hastalarının konuşmak istememeleri hali, afazi.


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


gigantoblast : n. Çekirdekli iri eritrosit, normalden büyü eritroblast.


glossolalia : n. 1. Peltek konuşma, tam anlamıyla anlaşılamayan konuşma; 2. Dinleyenlere garip gelen kelime ve sözlerle belirgin konuşma, hayali konuşma.


uterolith : n. Rahim taşı, uterusta taş birikmesi


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


hemoglobin : n. Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.


iridectomize : v. İrisi kısmen ameliyatla çıkarmak.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


orrhotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.


overactivity : n. Aşırı çalışma, bir organın normalin üstünde çalışması hali.


pharmacophobia : n. Marazi ilaç korkusu.


phosgenic : a. Işık oluşturan, ışık veren.


progression : n. İlerleme, ileriye doğru gitme, gelişme.


radion : n. Radyoaktif maddeden açığa çıkan parçacık.