Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

uncoossufied nedir?

uncoossufied : a. Tek kemik halinde olmayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

born : a. 1. Doğmuş; 2. Doğuştan.


fibrinolysin : n. biochem. Fibrini eriten bir enzim.


vacciniola : n. Çiçek aşısından sonra görülen iltihaplı kese.


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


hypurgic : a. Yardım edici, hizmet edici.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


irritability : n. 1. Hafif uyartılara karşı şiddetle cevap verme yeteneği, iritabilite; 2. Aşırı hassaslık; 3. Uyartılma yeteneği.


leukocytoblast : n. Lökosit yapan hücre, lökositoblast.


leukocytolysis : n. Lökositlerin parçalanması ayrılıp dağılması, lökositoliz.


malocclusion : n. Çiğneme sırasında dişlerin kapanmaması.


metaprotein : n. biochem. Bir proteine asit veya alkali tesiri ile meydana gelen madde.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


neonatology : n. Yenidoğan bebek hastalıkları ve tedavilerini konu alan çocuk hastalıkları dalı, neonatoloji.


neuralgic : a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. Nevralji niteliğnde; nevralji ile belirgin.


pachyntic : a. Kalınlaşmaya ait.


perineum : n. Anus ile jenital kısımlar arasındaki yumuşak bölüm, apışarası, perine.


potter's rot : n. Çanak-çömlek sanayisinde çalışan işçilerde görülen bir çeşit pneumoconiosis.


pre-immunization : n. Bağışıklık öncesi.