Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

unconscousness nedir?

unconscousness : n. Bilinçsizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


chilblained, chilblainy : a. Mayasıllı.


choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


colpocystosyrinx : n. Mesane ile vagina arasında oluşan patolojik geçit, vezikovaginal fistül.


cricoidectomy : n. Larenks'te krikoid kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.


endoderm : a. Embriyonal gelişim erken devrelerinde oluşan en iç tabaka.


eubolism : n. normal metabolizmanın olma hali.


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


genal : a. Yanağa iait.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


neuroparalysis : n. Sinir hastalığı sebebiyle gelen felç, nervoparalizi.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


predominant : a. Üstün, hakim.n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.