Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

unconscousness nedir?

unconscousness : n. Bilinçsizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celosomia : n. Göğüs veya karın duvarındaki bir defekt sesebiyle başarı çıkması ile belirgin gelişim ano-kısım iç organların fıtık şeklinde dımalisi. (Sternum'un doğuştan olmayışı, yarık oluşu veya kaburga anomalileri sebebiyle gelişir).


cytoplasmic : a. Sitoplazma ile ilgili.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


enteroptosis : n. Kas kuvvetinin veya yağ dokusunun zayıflığı yüzünden karın organlarının düşmeleri.


fascia : n. (pl. fasciae). Akzar, fasya.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


physiologic(al) : a. Fizyolojiye veya vücut fonksiyonlarına ait, fizyolojik.


healing : a. Tedavi edici, xifa verici.


hemicolectomy : n. Kalın barsağın bir parçasının ameliyatal çıkarılması, kolonu kısmen kesip çıkarma ameliyesi.


iodoformism : n. İyodoform zehirlenmesi.


malariology : n. Malarya bilgisi, malaryoloji.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


orthotropism : n. Yukarı veya aşağı yönde büyüme.


ovoplasm : n. Dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nin protoplazması.


pathophobia : n. Marazi hastalık korkusu, patofobi.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.


pulsative : a. Ritmik atım gösteren, nabız şeklinde atan.


saltpetre, saltpeter : n. biochem. Güherçile, potasyum nitrat.


spectrum : n. Işığın prizmadan geçreken yedi renge ayrılmasından meydana gelen renkli şerit.