Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

unconscious nedir?

unconscious : a. 1. Bilinçsiz, hissisz, 2. Freud nazariyelerine göre zihnin bilinç kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catgut : n. Katgüt.


certifiable : 1. Gerekli yerlere bildirilmesi zorunlu (enfeksiyöz hastalık vs); 2. Kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta).


cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


discrimination : n. Birbirinden ayırt etme, tefrik etme.


flufenamic acid : n. Steroid yapısında olmayan, anti-enflamatuvar antipiretik bir ağrı kesici madde.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


haphephobia : n. Dokunulmaktan aşırı ürkme, diğer bir şeyin veya bir kişinin kendisine değmesinden anormal şekilde korkma.


inoculability : n. Aşılanabilme.


jaundiced : a. Sarılıklı.


mechlorethamine : n. Sitotoksik bir madde.


pedicle : n. Küçük çıkıntı.


penile : a. Penis'le ilgili, penis'e ait.


plantaris : n. taban kası.


polyatomic : n. Birçok atomlardan oluşmuş.


postcondylar : a. Kondil arkasında.


pronation : n. İçe dönme, pronasyon (aksi; supinasyon).


racemic : a. biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.


recuperate : v. Yeniden sağlığına kavuşmak, eski sıhhatini kazanmak.


rubescent : a. kızaran, kızarmağa yüz tutmuş.


serumuria : n. Serum albüminin idrara geçişi, idrarda serum albümini bulunuşu.