Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

unconscious nedir?

unconscious : a. 1. Bilinçsiz, hissisz, 2. Freud nazariyelerine göre zihnin bilinç kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


chondrocostal : n. Kaburga ıkırdaklarına ve kaburgalara ait olan, bu oluşumlarla ilgili.


Ductile : a. Çekilebilir, götürülebilir, akıtılabilir.


endaural : a. Dış kulak kanalının iç bölümüne ait olan, bu kısmı ilgilendiren.


esuritus : n. Midede ülser peydah olma.


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


keratalgia : n. Kornea ağrısı.


lienocele : n. Dalak fıtığı, liyenosel.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


melena : n. Sindirim sisteminde kanamalar sonucu kahve telvesi renginde dışkı çıkarma, melena.


mesmeric : a. Hipnotizma ile ilgili, hipnotizma'ya dayanan.


methomania : n. Ayyaşlık, içki iptilası.


otologist : n. Kulak uzmanı, otolojist, otolog.


pararhythmia : n. Ritim bozukluğu.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


proctoperineorrhaphyy : n. Rektum ve perine dikilmesi.


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.


sassafras : n. Amerikaya mahsus "Sasafras" ağacı kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir yağ.