Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

unconscious nedir?

unconscious : a. 1. Bilinçsiz, hissisz, 2. Freud nazariyelerine göre zihnin bilinç kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

climatology : n. İklimlerin tesirini araştıran bilgi, klimatoloji.


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


cornynecabterium : n. Bir bakteri çeşidi.


cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


dissimilate : v. Bir maddeyi knedisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak.


endothelium : n. Damarların iç zarı (tabakası), endotel(yum).


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


gigantic : a. Deve benzer, dev gibi.


hermaphrodite : n.&a. Hem erkek hem dişi (kimse), Hermafrodit, hünsa.


healthless : a. Hasta.


hemiepilepsy : n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


hysterorhexis : n. Rahim duvarının yırtılması, uterus rüptürü.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


melanoplakia : n. Ağız mukozasında pigmentli lekeler bulunması.


meniscus : n. (pl. menisci). Bazı eklemlerde bulunan yarımay veya dairesel kıkırdak, oynak ayçası, menisk.


metacyesis : n. Dış gebelik.