Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

unconscious nedir?

unconscious : a. 1. Bilinçsiz, hissisz, 2. Freud nazariyelerine göre zihnin bilinç kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cionectomy : n. Küçük dil (uvula)'nın ameliyatla çıkarılması.


conjugation : n. Birleşme, çift olma.


cryptorchidectomy : n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.


erg.ergon : n. Enerji, erg.


intelligible : a. Anlaşılır, idrak edilebilir, seilebilir.


lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.


utero-ovarian : a. Rahim ve yumurtalığa ait.


hydrocolpos : n. Vaginanın içinde sulu sıvı toplanması, hidrokolpoz.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


larvate : a. 1. Maskeli; 2. Saklı, gizli; 3. Larv şeklinde.


leucitis : n.


lobar : a. Loba ait, loplu, lobaris.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


onomatophobia : n. Bazı isim veya kelimeleri duymaktan ürküntü duyma, belli isim ve kelimelerden korkma, onomatofobi.


perineoscrotal : a. Perine ve skrotum'lailgili.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.


reversal : n. Tersine çevrilme, tersin dönüşme.


saturate : v. biochem. Her hangi bir cisme başka bir cisim meczettirip fazlasını alamayacak derecede doldurmak.