Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

unconnected nedir?

unconnected : a. Birbiriyle ilişkisiz, birbiriyle bağlantısız.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


decerebration : n. 1. Beyinin çıkarılması; 2. Omuriliğin beyin seviyesinde kesilmesi.


echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).


episternal : a. Sternum üstü.


glomerululonephritis : n. Glomerüllerin iltihabı.


terminology : n. Istilahlar, terimler, terminoloji.


healing : a. Tedavi edici, xifa verici.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


larynx : n. Gırtlak hançere, larenks.


lata : n. Geniş.


meningomyelocele : n. Meninkslerin ve omuriliğin yaptığı fıtık.


paramitome : n. See: Hyaloplasm.


photobacterium : n. Bazı balık ve benzeri hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ışıldama özelliğine sahip bir bakteri cinsi (Bu cins bakterilerin kültür yüzeyleri de fosfor gibi ışıldama gösterir).


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


postpharyngeal : a. Farenks arkası, farenks arkasında.


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.


rachial : a. Belkemiğe ait.


secale : n. Çavdar.


stellwag's sign : n. Ekzoftalmik goitre'da görülen bir belirti.


subplacenta : n. Decidua parietalis.