Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

unconnected nedir?

unconnected : a. Birbiriyle ilişkisiz, birbiriyle bağlantısız.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolic : a. Katabolizmaya ait.


chondroxiphoid : a. 1. Ensiform kıkırdak (processus xiphoideus)'la ilgili; 2. Kaburgaların kıkırdak uçları ve ensiform kıkırdak'la ilgili.


cubitus : n. dirsek.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


dwarfism : n. Boyun ileri derecede kısa oluşu, kollar, bacaklar ve gövdenin normalin çok altında, kısa oluşu ile belirgin durum, cücelik, bodurluk.


electron : n. biochem. Atom çekirdeğinin etrafında dönen negatif elektrikli atomcuk, elektron.


hammer : n. See: Malleus.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


lymphocyst : n. See:Lymphocele.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


microdont : a. Çok küçük dişli.


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


pectin : n. biochem.Bazı bitkilerde bulunan beyaz ve şekilsiz bir madde.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


perilobitis : n. Lob çevresindeki dokunun iltihabı, özellikle akciğer lobül'ü veya lobüllerini saran bağ dokusunun iltihabı.


phlebarteriectasia : n. Ven ve arterlerin genişlemesi.


polyopsia : n. Bir cismin çift veya daha fazla sayıda algılanması.


postero-external : a. Arka-dıxan.