Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

unconnected nedir?

unconnected : a. Birbiriyle ilişkisiz, birbiriyle bağlantısız.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.


densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


electricity : n. Elektrik.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


estimation : n. Ölçme, tain etmek, hesaplamak,


exaggerate : v. Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


histophysiology : n. Dokuların küçük elementlerinin fizyolojisi.


hypaphrodisia : n. Cinsel arzuda azalma, cinsel arzunun azalması ile belirgin durum.


hysterospasm : n. Rahim (uterus) spazmı, histerospazm.


impervious : a. See: İmpermeable.


impulse : n. 1. İtici kuvvet, tahrik; 2. Tesir; 3. Ani his, saik.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


iridosteresis : n. İrisin kısmen veya tamamen çıkarılması.


oarialgia : n. Yumurtalık ağrısı.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


phonation : n. Seslenme.


platycrania : n. Vahşi kabilelerde kafa kemiğini yassılaştırma adei.


pneumomassage : n. Eskiden sağırlık tedavisinde uygulanan bir yöntem, orta kulak kemiklerini harekete yöneltme amacıyla kulak zarı üzerine hava sevketme, hava sevki ile kulak zarı masajı, pnömomasaj.