Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

unconjugated nedir?

unconjugated : a. See: Uncombined.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexual : a. Hem erkek hem dişi, iki cinsiyetli, hünsa.


blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


chondroma : n. Kıkırdaktan başlangcını alan ur, kondrom.


clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


defibrinated : a. Fibrini alınmış, fibrinsiz.


dehyration : n. biochem. Bir cisimden su çıkarma.


endocrinopath : n. İç salgı bezi veya bezlerine bağlı hastalık gösteren kişi.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


hydrodiuresis : n. Düşük yoğunlukta bol idrar çıkışı, hidrodiürez.


imago : n. 1. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)'nin daha sonra da hafıtasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali; 2. Ergin böcek, özellikle erişkin şeklini kazanmış sinek.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


myxocyte : n. Mukoza dokusu hücresi, miksosit.


oneiroanalysis : n. Rüya oluşturucu ilaç verilişini takiben bilinçaltını inceleme, bu şekilde yapılan psikoanaliz.pref. Rüya ile ilgili.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.


proteo : pref. Protein anlamına önek.


rouleau : n. (pl. rouleaux). Mikroskopta dizilmiş paralar gibi görünen alyuvarlar kümesi.


semitendinosus : n. Yarı kiriş kas, musculus semitendineus.


soporific : a. & n. Uyku getiren, uyutucu (ilaç).


stress : n. Baskı ,gerilim, tansiyon.