Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

unconjugated nedir?

unconjugated : a. See: Uncombined.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cynanche : n. Boğaz ağrısı.


deglutition : n. Yutma.


depilatory : a. Kıl döken.


desmotomy : n. Bağ diseksiyonu.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


electromyography : n. Hareket halindeki bir adele tarafından meydana getirilenelektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi, elektromiyografi.


expectorative : a. Balgam söktürücü.


galeropsia : n. Galeropia.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


hemangiomatosis : n. Çok sayıda hemenjiyomların oluşması ile belirgin durum.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


iridic : a. İrise ait, iridicus.


leprosy : n. Cüzam, miskin hastalığı, lepra.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


milk : n. Süt.


myelocoele : n. Omurilik merkez kanalı miyelosel.


nosomania : n. Bir kimsenin kendisinde belirli bir hastalık bulunduğuna dair sabit bir fikre saplanmış olması, nozomani.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.