Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

unconjugated nedir?

unconjugated : a. See: Uncombined.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolitis : n. Akciğer borusunun iltihabı, bronşit, bronşiyolit.


celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


feeblemindedness : n. Zeka geriliği, budalalık.


friable : a. Koay ufalanır.


galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


gangliectomy : n. Ganglion'un ameliyatla çıkarılması.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


hemihyperhidrosis : n. Vücudun tek tarafının aşırı terlemesi.


hydromyelocele : n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki yarık aracılığıyla, menenjlerin örttüğü bol serebrospinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidromiyelosel.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.


maurice-lee tube : n. Nazogastrik aspirasyonu ve jejunum kanalıyla beslenmeyi sağlayan özel bir tüp.


pentolysis : n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.


prophylactic : a. Hastalıktan koruyan, koruyucu, profilaktik.


proteopexy : n. Proteinin vücuda bağlanması.


pupillary : a. Gözbebeğine ait, pupillaris.