Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

uncombined nedir?

uncombined : a. Diğer bir maddeye bağlanmamış serbest.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioversion : n. Kalb ritmini normale döndürmek için elektrik şoku uygulanması.


catalyst : n. biochem. Katalizleyen, katalizatör, kolaylaştıran.


colporrhea : n. Vagina'dan gelen akıntı, vaginal akıntı.


compromise : baskı altında tutulan arzuları gizlemek suretiyle şuur tarafından kabul edileibilecek hale getirilmelerini sağlayan mental bir mekanizma, uyuşma, anlaşma.


cryoscope : n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.


cytotoxic : n. Hücreler için zehir karakterini taşıyan madde.


diphallus : n. Penis'in çift oluşu.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


gelatinoid : a. Jelatin'e benzeyen, jelatin gibi.


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


lectual : a. yatağa ait.


megalencephaly : n. beyinin normale oranla iri hacim gösterişi, beynin anormal şekilde büyük oluşu.


methylthiouracil : n. Tiretoksikoz vakalarında kullanılan anti-tiroid bir madde.


mnemism : n.Canlının karşılaştığı uyarıların organizma ve özellikle sinirn sistemi üzerinde belrili izler bıraktığı, devamlı uyarıların yarattığı bu izler etkisiyle oluşan zihinsle yapı ve psişik karakterin, uyarı izlerini taşıyan cinsiyet, hücrelerinden gelecek nesillere geçebileceği görüşünü ileri süren teori.


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


natron : n. biochem. Tabii sodyum karbonat, soda veya sodyum hidroksid.


nephrotresis : n. Böbrek ile böğür arasında ameliyatla geçit oluşturma, nefrotrez.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


oxychloride : n. biochem. Oksijen ve klorla birleşmiş bir element veya radikal, oksiklorür.