Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

uncombined nedir?

uncombined : a. Diğer bir maddeye bağlanmamış serbest.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


glycotaxis : n. Glükoz'un metabolima sonucu vücudun çeşitli dokularına dağılması.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


hydroscheocele : n. İçinde sıvı bulunan skrotum fıtığı.


idiosyncratic(al) : a. Yaradılışa ait.


hypoalbuminemia : n. Kanda albümin azalması.


insolation : n. 1.Güneş çarpması; 2. Hastaya güneş banyosu yaptıma.


insulation : n. Tecrit, yalıtkanlık, izolasyon, elektrik ve ısınınsirayetine engel olma.


mesencephalon : n. Orta beyin, mesenkefal(on).


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


neostomy : n. Ameliyatla organa açılan yeni ağız oluşturma, neostomi


oophoritis : n. Yumurtalık iltihabı, ooforit.


osteopsathyrosis : n. Fragilitas ossium.


palate : n. Damak, palatum.


paulocardia : n. 1. Kalb atımı durduğu anda kişinin duyduğu, korku ve dehşetle karışık his; 2. Kalbin atım düzenined, atımlar arası istirahat devresinin gereksiz uzaması, diastol'un uzaması.


posteroinferior : n. Arka-alt kısımda.


prenatal : a. Doğumdan önce olan.


promazine : n. Chloropromazin'e benzeyen, ancak karaciğer üzerindeki toksik etkisi daha az olan bir trankilizan.