Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

uncombined nedir?

uncombined : a. Diğer bir maddeye bağlanmamış serbest.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotin : n. biochem. See: Carotene.


caudate : a. Kuyruklu, caudatus.


cerebrum : n. (pl. Cerebra).


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


defecate : v. Defihacet etmek, boşalmak (barsaklar)


dysproteinemia : n. Serumproteinleri arasındaki normal dengenin bozulması, özellikle albumin-globulin oranındaki anormal değişme ile belirgin durum.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


hypergonadism : n. Cinsiyet bezlerinin aşırı hormon salgılaması, erkekte testis kadında overlerin aşırı salgı meydana getirmesi hali.


ingravescent : a. Şiddeti yavaş yavaş artan, ağırlaşan (hastalık).


intravital : a. Hayatta olagelen.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


mesopharynx : n. Yutağın ağız parçası.


microcephalous : a. Ufak kafalı, başı normalden küçük, mikrosefal.


ovisac : n. Yumurtacık kesesi, Graaf folikülü.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


pigeon chest : n. Göğüsün normalden dar olması ve sternum bölgesinde öne doğru çıkık olması.


plasminogen : n. Plaziinn ön maddeis.


prootic : a. Kulakönü, kulağın önünde bulunan.


prophylactic : a. Hastalıktan koruyan, koruyucu, profilaktik.