Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

uncipressure nedir?

uncipressure : n. Kanamayı durdurmak için bir çengelle bastırma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchorrhea : n. Bronş mukozasından aşırı salgı çıkması, ifrat derecede bronşiyal akıntı.


cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


deric : a. Ektoderme ait.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


dormancy : n. Hareketsizlik, uyuşukluk, uyku hali.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


flowmeter : n. 1. Boru içinden geçen sıvının akış hızını ölçen alet; 2. Damardan geçen kanın akış hızını ölçen alet.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


hypophalangism : n. El veya ayak parmağında normalden az sayıda parmak kemiği bulunuşu, hipofalanjizm.


laryngoscopy : n. Gırtlağın içinin ayna ile muayenesi, laringoskopi.


mecanote : n. biochem. Mekanik asidin tuzu, mekanot.


melanistic : a. Aşırı melanin birikimi ile belirgin.


odontohyperesthesia : n. Diş hassasiyeti.


odontomous : n. Diş sürme sebebiyle diş etleri şişmiş.


onychogryposis : n. Tırnakların içe kıvrılması, batan tırnak, pençe tırnak.


paradentosis : n. Dişler etrafındaki dokunun parçalanması, paradentoz.


psychosurgery : n. Beyin cerrahisi, akıl ve ruh hastalıklarının, beyin üzerine uygulanan çeşitli ameliyatlarla tedavisi.


stevens-johnson syndrome : n. Şiddetli alerjik reaksiyon.