Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

uncipressure nedir?

uncipressure : n. Kanamayı durdurmak için bir çengelle bastırma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


delimitation : n. 1. Sınırlama, gerekli önlemlerle herhangi bir hastalığın çevreye yayılmasını önleme; 2. Bir lezyonung enişliğini, dolayısıyla sınırlarını belirleme.


fibropapilloma : n. Lif dokusu ihtiva eden papilom.


gastroparalysis : n. Mide felci.


uveoplasty : n. Üveanın plastik tamiri.


gravedo : n. burun nezlesi, koriza.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


hemiepilepsy : n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


induced : a. Sun'i olarak başlatılmış, uyarılarak meydana getirilmiş.


inguinoscrotal : a. Kasık ve skrotum'la ilgili.


intolerance : a. Tahammülsüzlük.


macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


melitis : n. Yanak (yüz) iltihabı.


nephron : n. Bir böbreğin yapısını oluşturan temel unsur, nefron.


normotopia : n. Normal yerinde bulunma, normotopi.


onychophyma : n. Tırnak kalınlaşması veya büyümesi.


opaline : n. Opale benzer, opal nev'inden, opalus.


otoneuralgia : n. Nevraljik kulak ağrısı.