Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

uncinatum nedir?

uncinatum : n. Çengel kemik, os unciformis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


corrosion : n. Aşınma, kemirilme, tahrip edici etken sebebiyle organ veya doku yapısında zamanla meydana gelen bozulma.


Crohn's Disease : n. Genellikle genç erişkinlerde görülen kronik, granulamatöz bir hasatlık.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


hermaphrodite : n.&a. Hem erkek hem dişi (kimse), Hermafrodit, hünsa.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


hormonogenic : n. Hormonun oluşmasıyla ilgili.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


Klumpke's Paralysis : n. Önkol ve elkaslarında atrofi ile birlikte görülen felç durumu.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


linolenic acid : n. Doymamış temel bir yağ asidi.


midriff : n. Diyafram.


odaxesmus : n. 1. Deride hissedilen, kaşıntı hissinin eşlik ettiği karıncalanma; 2. Dişetlerinde duyulan kaşınma hissi; 3. Sara (epilepsi) nöbeti esnasında hastanın dilini ısırması.


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


pedio : pref. See: Ped-.


phonogram : n. Ses kayıt grafiği, fonogram.


polysinosinic-polycytidylic acid : n. Suni bir nükleik asid.