Bugün : 26 Şubat 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

uncinatum nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

uncinatum : n. Çengel kemik, os unciformis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


chromoscopy : n. 1. Kişide renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini tesbit için yapılan muayene; 2. Damardan boya maddesi verilişini takiben idrarın renklenip renklenmemesine bakılarak böbrek fonksiyonu hakkında fikir edinme.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


electrophoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle, pozitif veya negatif kutba doğru hareketi, elektroforez.


esmodil : n. Carbachol'a benzeyen antispazmodik bir ilaç.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


gastrodiaphanoscopy : n. mide duvarlarını arkadan ışık vererek aydınlatmak suretiyle yapılan mide muayenesi. gastrodiyasfanoskopi.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


kyphoscoliosis : n. Kamburluk.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


mixoscopy : n. See: Mixoscopia.


mycotoxin : n. Mantar tarafından salgılanan toksik madde, mikotoksin.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


orchioscirrhus : n. Testis sertleşmesi.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


oxyacetylene : n. biochem. Oksijen ile asetilen terkibinden meydana gelen bir gaz.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.