Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

uncinatum nedir?

uncinatum : n. Çengel kemik, os unciformis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioclasis : n. Kalb yırtılması, kalb duvarının yırtılması.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


epispastic : n. Tahriş edici madde.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


gastroanastomosis : n. Midenin orta kısmındaki daralma nedeniyle pilor ve kardia arasında ameliyatla yeni geçit oluşturulması.


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


hemocidal : a. Kan hücrelerini yok eden.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


medicament : n. İlaç, tedavide kullanılan madde.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


oncograph : n. Organlarda vücuda gelen değişiklikleri maydeden alet, onkograf.


oophoroma : n. Habis yumurtalık tümörü.


parasite : n. Parazit, asalak.


perilymphatic : a. 1. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen; 2. İç kulakta kemik labirent içindeki sıvı ile ilgili, perilenf'e ait.


planum : n. (pl. plana). Düzlem.


pneumonocentesis : n. Teneffüs.


pott's fracture : n. Ayak bileği ekleminde meydana gelen kırık ve çıkık olayı.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).