Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

uncinate, uncinal nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

uncinate, uncinal : a. Çengelli, ucu çengel gibi eğik, çengelsi.

uncinate, uncinal process : Çengelsi çıkıntı, processus uncinatus.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeder : n. Hemofili'de olduğu gibi, sık sık kanama yoluyla kan kaybeden kimse.


chemistry : n. biochem Kimya


cinnamon : n. Barsak gazlarını giderici etkisi olan ve orta derecede astrenjan tesire sahip aromatik bir ağaç akbuğu.


confined : a. Loğusalık yatağında olan.


cornutine : n. biochem. Çavdar mahmuzu alkaloidi.


dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.


deferential : a. Sperma kanalına ait, deferentialis.


dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


enterogenous : a. Barsaktan doğan, barsaklardan gelişen.


galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


physiologist : n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.


hamartoma : n. 1. Dokudaki kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen tümöre benzer yumru şeklinde oluşum, hamartom; 2. Yeni oluşmuş kan damarlarıdan meydana gelen tümör.


heterometaplasia : n. Geliştiği kısmın normal yapısından farklı doku oluşması hali.


merbromin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan bir madde (C30H8B2HgNa2O6).


odontiasis : n. 1. Dişlerin etleri yarıp çıkması, diş sürmesi; 2. Diş sürmesi dolayısıyla gelen hastalık.


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.


psychoneurotic : a. 1. Psikonevroz'la ilgili; 2. Psikonevroz gösteren kişi, psikonevrozlu.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.


renogastric : a. Böbrek ve mideye ait.