Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

uncinate, uncinal nedir?

uncinate, uncinal : a. Çengelli, ucu çengel gibi eğik, çengelsi.

uncinate, uncinal process : Çengelsi çıkıntı, processus uncinatus.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butane : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


capsitis : n. Göz merceği kapsülünün iltihabı.


cerebellar : a. Beyinciğe ait, cerebellaris.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


condyle : n. 1. Elin parmak eklemlerinin başları; 2. Kemiğin ucunda olan yumru, lokma, kondil. condylus


costovertebral : a. Kaburga ve vertebraya ait.


cranium : n. Kafatası, kafa (kemiği), kranum


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


hymenal : a. himene ait, hymenalis.


immunogenesity : a. Bağışıklık meydana getirebilme yetenğine sahip olan.


leiphemia : n. Kan seyrekliği, sulu kan, kanın koyu olmaması hali, lipemi.


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


nephric : Böbreğe ait.


otoblennorrhea : n. Kulaktan mukoza akması, otoblenori.


panhystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla tamamen çıkarılması.


perivesicular : a. Seminal vezikül çevresine, seminal vezikülü çevreleyen.


phonocardiograph : n. Kalb seslerini çizelge halinde kaydeden alet, fonokardiograf.


piesimeter : n. 1. Sıvıların basınç yeteneğini ölçme aleti; 2. Ana boruya takılıp suyun basıncını ölçen alet.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.