Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

uncinariasis nedir?

uncinariasis : n. Barsaklarda kancalı kurt hastalığı, ankilostomyazis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


chylopericardium : n. Perikart boşluğunda kilüs bulunuşu.


circumanal : a. Anus çevresinde bulunan veya anus çevresine ait, circumanalis.


disorder : n. Hastalık, illet.


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


intrasplenic : a. Dalağın içinde.


ketolytic : a. 1. Ketoliz'le ilgili; 2. Ketoliz'e sebep olan.


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


neuroencephalomyelopathy : n. Sinir, beyin ve omuriliği içine alan hasatlık.


ondometer : n. Yüksek frekanslı akımların dalga boyunu ölçmde kullanılan alet, ondometre.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


periproctitis : n. Rektumu saran dokuların iltihabı, perirektit.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


piroplasmosis : n. Piroplasma (Babesia) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon.


secrete : v. İfrazat meydana getirmek, ifraz etmek, salgılamak.


sporogenesis : n. 1. Spor (tohum) vasıtasıyla üreme; 2. Spor meydana gelmesi.


teleceptor : n. Uyarımalrı uzaktan alabilen reseptor.