Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

uncinariasis nedir?

uncinariasis : n. Barsaklarda kancalı kurt hastalığı, ankilostomyazis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonelte : n. Kemikçik.


bronchology : n. Bronş ve bronşiyol hastalıklarını konu alan tıp dalı.


chromophile : n. See: Chromophil.


deuteranopia : n. Yeşil renk körlüğü.


endoscope : n. Vücut içi boşluklarını aydınlatarak görebilmek için alet, endoskop.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


hemolith : n. Kan damarları duvarlarında meydana gelen taş.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


hypercythemia : n. kanın alyuvarlarının çoğalması.


insular : a. Adacıklar halinde olan.


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


leukotaxis : n. Lökositlerin uyarı niteliğindeki mikro-organizmalara karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi, özellikle iltihap bölgesindeki mikro-organizmalara karşı gösterdikleri yaklaşma hareketi, lösotaksis (Lökositler bu hareket sonucu iltihap veya harabiyet bölgesinde toplanır).


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


paranephritis : n. 1. Böbrek çevresindeki bağ dokusunun iltihabı; 2. Böbreküstü bezi'ni saran kapsülün iltihabı, adrenal (suprarenal) kapsül iltihabı, paranefrit.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


regurgitation : n. Regürjitasyon: 1. Yenilenen yemeklerin ve içeceklerin kusma proçesi olmaksızın ağza gelmesi; 2. Geviş getirme; 3. Kalb kapakları yetmezliğinde kanın geri dönmesi; 4. Kusma.


sinistrocular : a. Sol gözü daha kuvvetli olan.