Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

uncinariasis nedir?

uncinariasis : n. Barsaklarda kancalı kurt hastalığı, ankilostomyazis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemiluminescence : n. biochem. Kimyasal bileşim oksidasyonu ile ışık meydana gelmesi.


cirrhosis : n. Siroz: Karaciğer lobülleri arasındaki bağ dokusunun çoğalması sonucu karaciğerde dejenerasyon (Hanat ve Leinec gibi).


dactylar : a. parmakla ilgili.


development : n. Açılma, gelişme, gelişim, inkişaf.


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


inocystoma : n. Kistik dejenerasyonlu bağ dokusu tümörü.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


moist : a. Nemli, ıslak.


myelophthisic : a. 1. Miyelofiitiz gösteren, miyelofitiz'le belirgin; 2. Miyelofitiz'in sebep olduğu, miyelofitiz'e bağlı, miyelofitizik.


neonatus : n. Yenidoğmuş bebek. See: Neonate.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


photograph : n. Fotoğraf.


plethora : n. 1. Doluluk hali; 2. Kan fazlalığı, çok kan toplanması, pletor


pneumonectomy : n. Akciğer dokusunun bir parçasını çıkarma ameliyatı, pnömonektomi.


porito : n. (pl. portiones). Parça, bölüm, kısım (See: Part).


pyocelia : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


round : a. Yuvarlak, rotundus.