Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

uncinariasis nedir?

uncinariasis : n. Barsaklarda kancalı kurt hastalığı, ankilostomyazis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


costiveness : n. Kabız, inkibaz.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


eunuch : n. Hadım.


exit : n. See: exitus.


gerontology : n. İhtiyarlık ve onunla ilgili mevzuları inceleyen bilim, jerontoloji.


heel : n. Topuk, ökçe


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


hyperchromemia : n. Kanda renk endeksinin yükselmesi.


indole : n. biochem. Proteinlerin kokuşmasından açığa çıkan fena kokulu bir madde.


lymphous, lymphy : n. See: Lymphoid.


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


mortal : a. 1. Öldürücü; 2. Ölümlü, fani.


mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.


naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


oophorectomize : v. Yumurtalıkları ameliyatla çıkarmak.


operator : n. Cerrah, operatör.


parophthalmia : n. Göz çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.