Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

uncinariasis nedir?

uncinariasis : n. Barsaklarda kancalı kurt hastalığı, ankilostomyazis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoatheroma : n. Göz kapağında gelişen yağ kisti.


buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


cytoclastic : a. Hücreleri yokeden.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)


hemostyptic : a. Kanamayı durdurucu.


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


induratio : n. Doku ve organların sertleşmesi (müzmin iltihaplardan sonra olduğu gibi)(. indurasyo.


inhibition : n. Herhangi bir olayın meydana gelmesine engel olma, inhibisyon, azaltıcı tesir yapma.


inose : n. See: Inositol.


intertriginous : a. 1. Intertrigo ile ilgili; 2. İntertrigo gösteren, intertrigo'lu.


irradiation : n. 1. İntişar; 2. Tedavi veya teşhis maksadiyle ışın uygulanması.


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


labiopalatine : a. Dudaklara ve damağa ait.


meatal : a. Meatus ile ilgili.


meniscectomy : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


mesaortitis : n. Aortun orta (kas) gömleğinin iltihabı.


miotic : a.&n. Gözbebeğini daraltan (ilaç), miyotik.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.