Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

uncinaria nedir?

uncinaria : n. Nematoda sınıfı solucanların bir cinsi.

uncinaria stenocephala : Köpek barsaklarında kancalı kurt, köpek kancalı kurdu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


crown : n. 1. Dişin gözle görünen kısmı; 2. Diş kronu veya kapağı.


deodorizer : n. Dezenfekte eden faktör (amil).


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


excited : a. Tahrik edilmiş, uyartılmış


genitourinary : a. Üretim ve idrar çıkaran organlara ait.


halituous : a. Buhar veya nemle kaplı.


hematophage : n. Eritrositleri, içine alarak imha eden hücre, hematofaj.


hyponychium : n. Tırnakaltı.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


orthopantograph : n. Diş ve dişe bitişik oluşumların dışardan filminin alınmasını sağlayan röntgen aleti, ortopantograf.


papule : n. Deride küçük, kenarları iyice belli sertçe kabartılar, papül.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


phasia- : suff. Konuşma, konuşma yeteneği anlamına sonek.


phenolization : n. Efnekte yaraları fenik asit (karbolik asit) eriyiği ile temizleme, fenolizasyon.


postdicrotic : a. Nabzın dikrot dalgasından sonra gelen.


pulpiform : a. Pulpa'a benzeyen, pulpa'yı andıran.