Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

uncinaria nedir?

uncinaria : n. Nematoda sınıfı solucanların bir cinsi.

uncinaria stenocephala : Köpek barsaklarında kancalı kurt, köpek kancalı kurdu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brassiere : n. Memeleri alttan destekleyerek dik tutma amacıyla kullanılan araç, göğüs askısı, sutyen.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


chronic(al) : a. Müzmin, kronik.


degustation : n. Tatma


filamentary : a. İplik şeklinde, ince lif şeklinde.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


interorbital : a.Orbitalararası.


interserosal : a. Plevra, periton ve perikard boşluklarını kaplayan seröz zarlar arasında yer alan.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.


myocerosis : n. kasın balmumu dejenerasyonu, miyoseroz.


oligohemia : n. See: oligemia.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


pathophoresis : n. Hastalık nakli.


pervert : n. Normalden uzaklaşmış kişi, sapık.


progeria : n. Bir çeşit ihtiyarlık olup şahıs ileri derecede zayıflar, kıllar dökülür fakat zihni yetenekler normal kalır.


reanimatology : n. Canlandırma bilimi.


retothelioma : n. Retiküloendotelden oluşmuş tümör, retotelyum.


sago : n. Hint irmiği, palmiye ağacından çıkarılan nişasta, sago.