Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

uncinaria nedir?

uncinaria : n. Nematoda sınıfı solucanların bir cinsi.

uncinaria stenocephala : Köpek barsaklarında kancalı kurt, köpek kancalı kurdu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brow : n. 1. Kaş; 2. Alın.


cardiorenal : a. Kalbe ve böbreğe ait olan, ikisini de ilgilendiren.


compulsion : n. Belli bir şeyi yapmaya sevk eden itici kuvvet ,içten gelen zorlama, içten gelen itici his.


dextran : n. Özel bakterilerin şekere etki etmeleri ile elde olunan ve geçici olarak plasma yerini tutabilen madde.


engram : n. anlının karşılaştığı etkili uyarıların sinir sisteminde bıraktığı kabul edilen iz, herhangi bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim.


fimbriate : a. Saçaklı, fimbriatus.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


interatrial : a. Kalb atriyumlarının arasında bulunan, atriyumlararası.


lactalase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, laktaliz.


helminthic : a. 1. Barsak soluncanlarıyla ilgili, 2. Barsak solucanlarını öldürücü ilaç.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


hyposynergia : n. Koordinasyon bozukluğu.


hysterotrismus : n. 1. Aniden gelişen ağrılı rahim kasılması, rahim spazmı; 2. Histeriye bağlı, kaslardaki spazm sonucu gelişen çene kilitlenmesi.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


lenticula : n. (pl. lenticulae). 1. Gözde çkıan kızıl leke, çil, lentikül; 2. Mercek; 3. Mercimekcik.


molding : n. 1. Bir cisme şekil kazandırma, kalıp aracılığıyla belli bir biçim verme; 2. Doğum seyrinde fetüs başının doğum kanalının şekil ve hacmına uyabilmek içinkafa kemiklerinin aralarındaki esnek kıkırdak doku sayesinde birbirne yaklaşması, hatta 0,5 cm kadar birbiri üstüne binişi.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.