Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

uncinaria nedir?

uncinaria : n. Nematoda sınıfı solucanların bir cinsi.

uncinaria stenocephala : Köpek barsaklarında kancalı kurt, köpek kancalı kurdu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerocidal : n. Kanseri yok eden, kanseri ortadan kaldıran.


cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


cyclical vomiting : n. Çocuklarda ketosis ile birlikte görülen periodik kusma krizleri.


ecderon : n.Epiderm.


epiploic : a. Epiplona ait.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


fibroplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


gingivo : pref. Dişetleri anlamına önek.


hypocystotomy : n. Mesane'nin perineden yapılan kesit aracılığıyla açılması.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


paramimia : n. Hareket yeteneği yokluğu, hareketsizlik, paramimi.


peritonitis : n. Periton iltihabı, peritonit.


piliation : n. Kıl veya tüylerin oluşması,kılların gelişmesi.


ptomaine : n. biochem. Çürümüş hayvani ve nebati maddelerden çıkarılan zehirli veya zehirsiz kalevi maddelerdenbiri.


scapulopexy : n. Kürekkemiğinin kaburgalara tesbiti.


spermatozoicide : n. Spermatozoidleri yok eden ilaç.


stype : n. Tampon.


syrinx : n. 1. Eustachi borusu; 2. Fistül.


t(a)eniafuge : n. Tenyaları düşürmeğe yarayan ilaçlar, tenifüj.