Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

unciform nedir?

unciform : n. a. 1. Elbileği kemikleri arasındaki çengel kemik; 2. Çengel gibi, çengelsi, çengelli.

unciform process : Çengelsi çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diastolization : n. 1. Genişleme, açılma; 2. Hipertrofik rinit'te burun yollarını uygun bujilerle genişletme suretiyle yapılan tedavi.


endometroid : a. Endometre benzer.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


intercellular : a. Hücrelerarası.


hemoperitoneum : n. periton boşluğunda kan toplanması.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


magnetotherapy : n. Mıknatıslı cereyanla yapılan tedavi.


mortal : a. 1. Öldürücü; 2. Ölümlü, fani.


order : n. 1. Sistematik tasnif; 2. Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf.


palikinesia : n. Hareketlerin patolojik olarak devamlı ve irade dışıt ekrarı, palikinezi.


pleurapophysis : n. Kaburga veya müşabihi.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.


pseudoangina : n. Anjin şeklinde sinir bozukluğu, yalancı anjin.


secundiparous : a. İki doğum yapmış.


staphyloderma : n. See: Staphylodermatitis


styloid : a. Milsi, stiloid, styloides.


symptom-complex : n. Belli bir patolojik durumu veya hastalığı gösteren belirtiler dizisi, beli belirtilerin oluştuğu klinik gösteri, sendrom.


tetralogy : n. Dörtlü seri.


thermophil : n. Yüksek ısıda gelişip yaşayabilen mikro-organizma, termofil.