Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

unciform nedir?

unciform : n. a. 1. Elbileği kemikleri arasındaki çengel kemik; 2. Çengel gibi, çengelsi, çengelli.

unciform process : Çengelsi çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


diaper : n. Bebek bezi.


didymitis : n. Testis iltihabı.


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


glossology : n. Dil bilgisi, dilbilim, glosoloji


heptogram : n. 1.Karaciğerin röntgen filmi; 2. Karaciğer atımlarını gösteren çizelge.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


inspissation : n. Bir sıvınınbuharlaşma sonucu koyu kıvam kazanması, yoğun hale gelme, koyulaşma.


keratorrhexis : n. Kornea yırtılması.


leucine : n. Temel aminoasitlerden biri.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


palliate : v. Hafifletmek (hastalık, v.s.), teskin etmek, yatıştırmak.


pedunculated : a. Saplı.


periodicity : n. Belirli aralıklarla aynı olayın yeniden oluşması, belli aralarla tekrarlama.


pint : n. Yarım litrelik ölçü, bir galonun sekizde biri, pint.


planuria : n. İdrarın tabii olmayan yoldan çıkarılması.