Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

unciform nedir?

unciform : n. a. 1. Elbileği kemikleri arasındaki çengel kemik; 2. Çengel gibi, çengelsi, çengelli.

unciform process : Çengelsi çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulase : n. biochem. Selülozu selobiyoza çeviren bitkisel enzim.


cytolysin : n. biochem. Hücreleri ayırıp dağıtan bir lizin veya antikor, sitolizin.


determiner : n. Tayin edici, tayin edici faktör.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


glanders : n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı bir at hastalığı, ruam.


tent : n. & v. 1. Yara fitili; 2. Cerrah mili; 3. Cerrah mili ile yoklamak; 4. Fitil ile yarayı işletmek.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


hepat- : pref. Karaciğer.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


hydrocortisone : n. Kortizon, yaşam için varlığı mutlak gerekli olan adrenal kortikal steroid.


infraorbital : a. Orbit (gözçukuru) altı.


itch : n. 1. Kaşıntılı bir deri hastalığı; 2. See: Scabies.


lipsotrichia : n. Saç dökülmesi.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


panasthenia : n. See: neurasthenia.


paraphrenic : a. 1. Parafreni ile ilgili; 2. Parafreni gösteren; 3. Diafragma yakınında, diafragma'ya komşu, diafragma'ya bitişik.


phot(o)- : pref. Işık, ışıkla ilgili.


physometra : n. Rahim (uterus) boşluğunda gaz toplanması.


schistocormia : n. Gövde üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.