Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

unciform nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

unciform : n. a. 1. Elbileği kemikleri arasındaki çengel kemik; 2. Çengel gibi, çengelsi, çengelli.

unciform process : Çengelsi çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

christmas disease : n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtılaşma faktörünün noksanlığına bağl kalıtsal bir durum.


cynanche : n. Boğaz ağrısı.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


diastematocrania : n. Kafatasından önden arkaya doğru doğuştan yarık bulunuşu hali.


foulage : n. Yoğurur şekilde kaslara bastırma,bu şekilde yapılan masaj.


hemospasia : n. Kanın çekilmesi.


hormonopoiesis : n. Hormon oluşumu.


hyalinosis : n. Hiyalin dejenerasyonu.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


insulin : n.biochem. Pankreastaki Langerhans adacıklarından çıkarılan ve şeker metabolizmasında büyük rolü olan hormon, ensülin.


mammoplasia : n. See: Mastoplasia.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


osmicate : v. Dokuyu osmik asit'le boyamak.


perisplanchnitis : n. İçorganları saran dokuların iltihabı.


photogene : n. Kopye.


plumbum : n. Kurşun (işareti Pb).


polyclonia : n. Klonik kasılma ile müterafık sinir hastalığı.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


pyknic : a. Kısa ve kalın yapılı.


recrement : n. İfraz edilip tekrar vücuda alınan madde.