Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

unciform nedir?

unciform : n. a. 1. Elbileği kemikleri arasındaki çengel kemik; 2. Çengel gibi, çengelsi, çengelli.

unciform process : Çengelsi çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dotage : n. İleri yaşlılık sebebiyle oluşan, yanlış hatırlama v.s. ile belrigin hafıza zayıflığı, bunaklık.


embryonization : n. Farklılaşmış hücre ve dokunun ilkel (embriyonik) şekline dönüşmesi.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


iridemia : n. İris kanaması, iridemi.


magnet : n. Mıknatıs


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


mentulomania : n. Zihnin devamlı mastürbasyon dürtüsü taşıması, mastürbasyon alışkanlığı.


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


mosquito : n. Kan emici bir sinek, sivrisinek.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


oncogenesis : n. Tümör oluşumu, onkojenez.


pathetic : a. Duygulanıran, duygusal, içe işleyici


parasigmatism : n. (s) harfini doğru telaffuz edememe.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


pilary : a. 1. Saç (kıl) lara ait; 2. Kıllı, tüyül.


pseudomyxoma : n. içinde mukustan oluşan koyu kıvamda yapışkan madde ihtiva eden tümör, psödomiksom.


psychochemotherapy : n. Ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisi için ilaçlardan yararlanılması.


regional : a. Bir bölgeye ait, bölgesel, mıntakavi, mevzii.


replicate : n. 1. Birkaç defa tekrarlanan aynı işlem, gözlem veya deneyden her biri; 2. Hücrenin, bölünme olmaksızın aynı hücreyi sentez edişi şeklinde üreme; 3. Katlanmış.