Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

unciform nedir?

unciform : n. a. 1. Elbileği kemikleri arasındaki çengel kemik; 2. Çengel gibi, çengelsi, çengelli.

unciform process : Çengelsi çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptoxanthin : n. biochem. Yumurta sarısı, yeşil ot ve sarı mısırda bulunan ve vücutta A vitaminine değişebilen bir boya maddesi.


cystoscope : n. Mesane içinin gözle muayeneisne mahsus alet, sistoskop.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


endoaneurysmorrhaphy : n. Anevrizma tedavisinde uygulanan bir ameliyat şekli. Matas ameliyatı.


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


exstrophy : n. Bir organın içinin dışa dönmesi (idrar kesesi gibi).


fermium : n. biochem. Fm sembolü ile bilinen, atom no:100 ve ato mağırlığı: 252 olan kimyasal element, fermiyum.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hydroxylysine : n. biochem. tabii bir aminoasit.


leech : n. 1. Vantuz, hacamat; 2. Doktor, hekim.


nursery : n. Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis.


palatal : a. Damağa ait.


papillitis : n. 1. Görme sinirinin retina'ya girdiği yer (optik papilla) in ödemli iltihabı; 2. Papilla renalis'in iltihabı.


pharynx : n. Yutak, farenks.


phosphonecrosis : n. Fosfor zehirlenmesinde çene nekrozu.


porotgraphy : n. Opak madde zerkederek yapılan kapı toplar damar radyografisi, portografi.


postholith : n. Glans penis ile sünnet derisi arasında toplanan maddelerin sertleşmesi ile oluşan taş, sünnet derisi taşı.


postulate : n. İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye.