Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

unciform nedir?

unciform : n. a. 1. Elbileği kemikleri arasındaki çengel kemik; 2. Çengel gibi, çengelsi, çengelli.

unciform process : Çengelsi çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coferment : n. See: Coenzyme.


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


emprosthotomus : n. Alın ve ayak sırtlarının yre bakmak üzere vücdun hafif yay şeklinde bükülmesi ile belirgin özellikle fleksör kasları tutan tetanik spazm şekli.


esoethmoiditis : n. Etmoid sinüslerinin iltihabı.


exenteritis : n. Barsak serozasının iltihabı.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


lepromata : n. Cüzamda, görülen granülomatöz deri kabartıları.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


mammography : n. Meme radyografisi.


mould : n. Çok hücreli mantar.


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


pharmaceutist : n. İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi, eczacı.


phosphatic : a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.


quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.


quadrivalent : a. Dört değerlikli.


reflex : n. Bir tenbihe karış irade dışı verilen cevap, refleks.


resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.


retrograde : a. Geriye doğru giden veya eğilen.