Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

unciform nedir?

unciform : n. a. 1. Elbileği kemikleri arasındaki çengel kemik; 2. Çengel gibi, çengelsi, çengelli.

unciform process : Çengelsi çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


chalazion : n. Meibomian guddelerine ait salgıların birikmesine bağlı olarak göz kapağı kenarında meydana gelen kist.


charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


depolarization : n. 1. Kutuplaşmasının ortadan kalkması, pozitif ve negatif kutuplar arasındaki gerilim farkının kalkması; 2. Uyarı sonucu harekete sevkedilen sinirv eya kas lifinde elektrik yükü kaybedilmesi.


esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.


excretory : a. 1. Salıcı; 2. Çıkartıma ait.


fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.


fennel : n. Rezene, raziyane.


folium : n. (pl. folia). Yaprak.


gastroplegia : n. Mide fecli.


grafting : n. Yaralı veya zedelenmiş vücut dokusunun yerine vücudun başka yerinden veya diğer bir kişinin vücudundan bir parça ekleme, transplantasyon.


hemoblastosis : n. Kan dolaşımında çok sayıda genç eritrosit (hemoblast) bulunuşu hali.


hypersialosis : n. Salya artması.


hypocyclosis : n. Gözde uyum yetersizliği.


hypo : pref. Aşağı, daha az, altında, alt, hipo.


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


odontoloxia : n. Dişlerin intizamsızlığı, çarpık dişlilik, odontoloksi.


pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.


retrocecal : a. Çekum ardı.