Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

unborn nedir?

unborn : a. Henüz doğmamış, rahim içinde bulunan (fetüs).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brim : n. Boşluk gösteren bir oluşumun giriş kısmını çevreleyen kenar, boşluk ağzı.


calcinosis : n. Vücudun yumuşak dokularında kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması ile belirgin durum.


cheirokinesthesia : n. El hareketlerinin, özellikle yazış esnasında kişi tarafından ayrıntılarıyla hissedilmesi.


chloridemia : n. Kanda klorid miktarının artışı, idrarla atılması gereken kloridlerin kanda birikim göstermesi.


chylifaction : n. Kilüs'ün oluşması.


cola : n. Kola.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


heterolysin : n. Belli bir türe ait hayvan hücrelerini eritici etkiye sahip diğer bir tür hayvana ait madde, heterolizin.


hyperadenosis : n. Guddelerin büyümesi, bez büyümesi, hiperadenoz.


liposoluble : a. Yağda erir veya eritileilir.


lipectomy : n. Yağ dokusu veya lipomun ameliyatla çıkarılması, lipektomi.


meningomyeloradiculitis : n. Meninks, omurilik ve omurga sinir köklerinin iltihabı.


osteonosus : n. Kemik hasatlığı.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


phrenemphraxis : n. Frenik sinirin ameliyatla ezilmesi.