Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

unborn nedir?

unborn : a. Henüz doğmamış, rahim içinde bulunan (fetüs).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

enterorhagia : n. Barsak kanaması, entroraji.


fibromyositis : n. Fibromasküler dokunun iltihabı, fibromiyozit.


hemo- : pref. Kan.


hydroncus : n. su toplanmasının sebep olduğu şişlik, hidronkus.


hypochondrium : n. Merak nahiyesi, karnın kaburga kemikleri kıkırdağı ve kısa kaburgalar altında olan sağ ve sol bölgelerinden iri, geğrek, hipokondr.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


lysinogen : n. biochem. Lizin yapan madde, lizinojen.


mucopolysaccharidosis : n. Vücutta aşırı miktarda mukopolisakkarit depolanmasıyla belrigin doğuştan ağır metabolizma hastalığı, mukopolisakkaridoz.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


necrocystosis : n. Hücrelerin çürüyüp ölmesi, nekrositoz.


neurectopia : n. Siniri çıkarma ameliyesi, nevrektopi.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).


phalanges : n. pl. El ve ayak parmaklarında bulunan küçük kemikler.


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


pulsion : n. 1. Herhangi bir yönde dışarıya doğru itilme; 2. Şişlik, şiş.


pyrazinamide : n. Ağız yoluyla kullanılan bir tüberküloz ilacı.


rosaniline : n. biochem. Katrandan elde edilen bir boya maddesi (C20H19N3).


scirrhus : n. Kanser türünden katı bir ur, büyük bir kısmı bağ dokusundan yapılmış olan sert kanser, siroz.


scrofulous : a. 1. Sıracalı; 2. Sıracaya ait.


softener : n. Yumuşatıcı madde (Sert suyu yumuşatan kimyasal madde gibi).