Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

unborn nedir?

unborn : a. Henüz doğmamış, rahim içinde bulunan (fetüs).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


epidermolysis : n. Deri gevşekliği, epidermoliz.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


illusional : a. 1. İllüzyonlarla ilgili; 2. İllüzyonlar gösteren.


mammotomy : n. See: Mastotomy.


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


needle : n. v. 1. İğne; 2. İğne ile delmek.


perichondritis : n. Kıkırdak zarfı (perikondr) iltihabı.


perikaryon : n. 1. Sinir hücresinin gövde kısmı, nöron gövdesi; 2. Çekirdek dışındaki hücre kitlesi, protoplazma, sitoplazma.


perimyelitis : n. Omurilik zarı iltihabı, perimiyelit.


perineurium : n. Sinir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


pleurrhagia : n. Plevra'dan gelen kanama, plevra kanaması.


polyonychia : n. See: Polyungia.


prognathism : n. Altçenenin öne doğru çıkık olması, prognatizma, prognatlik, prognatismus.


ptere : n. Kanat şeklinde organ.


pyrimethamine : n. Sıtma korunmasında kullanılan güçlü bir antamarial ilaç.


recrudescent : a. Yeniden başlayan, nüks gösteren, nükseden.


solid : n. 1. Sulp, katı, pek; 2. Cisim, sulp cisim.


stearrhea : n. Derinin yağ guddelerinden çıkan ifrazatın anormal şekilde artması.