Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

unbalance nedir?

unbalance : n. Dengesizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carelitis : n. Kalb iltihabı.


cholalic : a. Sarfa ile ilgili, safraya ait.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


dysphonia : n. Konuşamamazlık.


edacity : n. Oburluk.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


exarticulation : n. Eklemde yapılan kesme ameliyesi, eksartikülasyon.


excementosis : n. Bir diş kökünün çapında bir fazlalığı intaç eden sementin anormal gelişimi, eksementoz.


internals : n. Vücudun iç organları.


luminal : a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu bir ilaç, lüminal.


maladjustment : n. İntibak edemeyiş, uymayış, uyumsuzluk.


myosteoma : n. kas içinde kemikli tümör.


nonflagellated : a. Kamçısız.


organomegaly : n. İç organların anormal derecede büyük oluşu.


paraphasia : n. Hafif afazi, parafazi.


pharyngoparalysis : n. Yutak kasları iltihabı, farengoparalizi.


phocomelus : n. Elv e ayakları doğrudan doğruya gövdeye tutunmuş bebek, fokomeli gösteren kişi.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


rheumatoid(al) : a. See: Rheumatic


rhizo : pref. Kök anlamına önek.