Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

unbalance nedir?

unbalance : n. Dengesizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.


divarication : n. Ayrılma, bitişik olması gereken iki şeyin birbirinden uzaklaşması.


explorer : n. 1. Araştırma ve muayenede kullanılan herhangi bir alet; 2. Dişte çürük, yenme v.b. durumları tesbite yarayan sivri uçlu dişçi aleti.


hematemesis : n. Kan kusma.


hyaloserositis : n. Seröz zarların iltihabı, hiyaloserozit.


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


implacental : a. Plasenta'sı bulunmayan, plasentasız.


isogneesis : n.Gelişimde benzerlik (ayniyet), gelişim eşitliği, izojenez.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


length : n. İki el veya ayak veya nokta arasındaki mesafe, uzunluk.


linear : a. Çizgiye ait.


myospasm : n. Kas kasılması, miyospazm.


paraglossia : n. Dilaltı dokularının iltihabı.


parastruma : n. Paratiroid bezi'nin büyümesi, paratiroid'de hipertorfi sonucu meydana gelen şişkinlik.


phlorhizin : n. biochem. Elma, kiraz, erik ve armut ağaçlarının kabuklarından çıkarılan acı bir glikozid (C21H24O10+2H2O).


pneophore : n. Sun'i teneffüse yardımcı olan alet.


repositioning : n. See: Reposition.


seminology : n. Meni (semen) in bilimsel incelenmesi, tohumbilim seminoloji.


spher : pref. Küre anlamına önek.


sporozoite : n. Bir protozoer sporunun bölünmesinden meydanag elen oraksı nüveli oluş.