Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

unbalance nedir?

unbalance : n. Dengesizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breast : n. 1. Göğüs toraks; 2. Meme, mamma.


choroidal : a. Choroid (choroiden) ile ilgili.


cooley's anemia : n. Akdeniz anemisi, çocuklarda görülür.


coretomy : n. İris'e kesit yapma


crack : n. Çatlak.


hammer : n. See: Malleus.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


inulase : n. İnulin'i levüloz'a çeviren enzim.


medius : n. Orta.


microvolt : n. Voltun milyonda biri, mikrovolt (µv).


obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.


optoblast : n. Retinanın büyük gangliyon hücrelerinden biri.


pregnanediol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan bir sterol.


proctorrhea : n. rektumdan sümük (mukus) çıkması.


rehabilitate : v. Kişiyi belli bir iş üzerinde yetenekli kılmak, fiziksel yetenekleri verimli bir işe yöneltmek.


rhabrocyte : n. Metamiyelosit.


spirillicide : n. Spirilleri yok eden ilaç.


strophulus : n. Eksüdatif diyatezin deride yaptığı kaşıntılı papüpller, strofulus (çocuklarda).


supra-axillary : a. Koltuk çukuru üstünde.