Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

unbalance nedir?

unbalance : n. Dengesizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


dorsolumbar : n. Sırtın bel bölgesi.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


intumescence : n. Şişkinlik, şiş, intumescentia.


kelotomy : n. Boğulmşu fıtıkta, fıtık halkasına kesit yaparak fıtığı ortadan kaldırma ameliyatı.


megaloblast : n. Eritrositlerin ana hücre,i megaloblast.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


olophonia : n. Ses organlarındaki herhangi bir anomalinin sebep olduğu konuşma bozukluğu.


omphaloncus : n. Göbek şişi veya tümörü.


parallax : n. Gözlemci (müşahit) nin yeri değiştikçe cismin görünüşünde meydana gelen değişiklikler.


phrenemphraxis : n. Frenik sinirin ameliyatla ezilmesi.


piperazine : n. Yuvarlak solucanlara ve kılkurtlarına karşı aşırı derecede etkili olan anthelmentik.


pro- : pref. Ön, önde önünde, önce, evvel.


rachial : a. Belkemiğe ait.


reticulopodium : n. İpliksi yalancı ayak.


sucroclastic : a. biochem. Şekeri parçalayan.


suicide : n. İntihar, kendi kendini öldürme, süisit.