Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

umbonate nedir?

umbonate : a. Yumru (topuz) şeklinde, düğme gibi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


dyspepsia : n. Hazımsızlık, dispepsi.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


gallsickness : n. Safra yetmezliği.


galvanocontractility : n. Galvanik akımla uyarılan kasın gösterdiği kasılma yeteneği.


gnathalgia : n. Çene ağrısı.


lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.


keratectasia : n. Kornea çıkığı, keratektazi.


linum : n. Keten, keten tohumu.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


misandry : n. İnsanlardan nefret etme, insan düşmanlığı.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.


notomelus : n. Sırta yapışık fazladan kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


pathocrine : a. İç salgı bezine ait bozuklukla ilgili, endokrin bozukluğa ait.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.


polyovulatory : a. Birden fazla yumurtlama ile ilgili.