Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

umbonate nedir?

umbonate : a. Yumru (topuz) şeklinde, düğme gibi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


colostomy : n. Kolonda açılan bir yarıkla sun'i anus oluşu, kolostomi.


cranioschisis : n. Kafatasının konjenital çatlaklığı.


curve : n. Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi,


fissured, fissural : a. 1. Çatlamış, çatlak; 2.Çatlaksı; 3. Çatlağa ait.


gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hyperdynamia : n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.


leucinosis : n. Başta karaciğer olmak üzere bazı dokularda aşırı lösin birikimi ile belirgin idrarda bol lösin çıkışının eşlik ettiği patolojik durum.


leukocytopoiesis : n. Lökosit oluşumu.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


microcalorie : n. Küçük kalori.


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.


nomotopic : a. Nomotop, 1. Normal yerinde bulunan; 2. Olması gereken yerde meydanag elen.


ornithine : n. biochem. Üre parçalanmasından meydana gelen argininden elde edilen bir aminoasit [NH2(CH2)3CH(NH2)CO3H].


platycoria : n. Gözbebeğinin genişlemiş hali.


pleochromocytoma : n. Çeşitil renklerde dokular ihtiva eden tümör.


pod : pref. Ayak anlamına önek.


prominence : n. Öne doğru çıkıntı kabartı, çıkıntı, prominens, prominentia.