Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

umbonate nedir?

umbonate : a. Yumru (topuz) şeklinde, düğme gibi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calamine : n. biochem. İçinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır).


chromoma : n. Pigment hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


corniculum : n. Küçük boynuz, boynuzcuk.


cryptorchidectomy : n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.


dysuria : n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


gynecologist : n. Nisaiyeci, jinekolog, kadın hastalıkları uzmanı.


halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.


hemorrhoidolysis : n. İlaç enjeksiyonu veya diyatermi ile basuların ortadan kaldırılması.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


mesial : a. Orta, ortada bulunan merkezde, ortaya ait.


microhepatica : n. Karaciğer küçüklüğü, mikrohepati.


microstomia : n. Ağzın anormal ufaklığı, küçük ağızlılık, mikrostomi.


myocardial : a. Miyokarda ait.


parotic : a. Kulak yakınında, kulağın yanında.


perihepatic : a. Karaciğer çevresi iltihabı, perihepatit.


phosphonecrosis : n. Fosfor zehirlenmesinde çene nekrozu.