Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

umbo nedir?

umbo : n. (pl. Umbones). 1. Çıkıntı; 2. Kulakzarının dış yüzündeki çıkıntı.

umbo membrana tympani : Timpan zarı göbeği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxy : n. Bk. biotaxis.


bishydroxycoumarin : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, pıhtı gidericidir (C19H12O6).


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


coagulin : n. biochem. See: Precipitin.


fecundity : n. Çok doğurma yeteneği, verimlilik, doğurganlık, dölceklik.


heritage : n. Kalıtımla geçen özellik veya özellikler, kalıt; 2. Geçmişten kalan miras, atalardan kalan herhangi bir şey (kültür, adet, gelenek v.s.).


tenosuspension : n. Humerus başının bir kiriş bağı ile akromyon çıkıntısına asılması.


guttatim : adv. Damla damla


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


hypsicephaly : n. See: Acrocephally.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


kellin : n. Gliseril trinitrat'a benzer özellikleri olan ve angina pectoris tedavisinde kulanılan bir ilaç.


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


mentism : n. Zihinde, istemdışı davranışlı olarak hayaler oluşması hali.


myelogonic : a. Miyelogona ait.


myometrium : n. Uterusu oluşturan kas, dölyatağı kası, miyometr(iyum).


overdetermination : n. Lüzumundan fazla önem verme.


pampiniform : a. Sülükbiçim.


pigment : n. 1. Boya maddesi, vücuttaki bütün renkli maddeler; 2. Hayvan veya bitki dokularına renk veren madde, pigment (boya), pigmentum.


pyridoxine : n. biochem. B6 vitamini.