Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

umbo nedir?

umbo : n. (pl. Umbones). 1. Çıkıntı; 2. Kulakzarının dış yüzündeki çıkıntı.

umbo membrana tympani : Timpan zarı göbeği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparietal : a. Her iki parietal kemiği beraberce ilgilendiren.


chrysocyanosis : n. Altın tedavisini takiben görülen deri üzerinde morumsu-mavi pigmentasyonla belirgin durum.


coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


dermatomositis : n. Ödem ve adale zaafiyeti ile kendini belli eden akut bir deri ve kas iltihabı.


dioptry : n. Bir merceğin ışığı kırma kudreti, diyopteri (odak noktası, merkezinden bir metre mesafede olan merceğin kırma kudreti birim olarak alınmıştır).


elastic : a. Elastiki, esnek, elastik, elasticus


enthesis : n. Harabiyete uğramış doku veya oluşum yerine dışardan metal ve benzeri madde yerleştirilmesi.


hypotensive : a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs), tansiyonu anormal derecede düşük olan (şahıs).


intumescence : n. Şişkinlik, şiş, intumescentia.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


opsigenes : n. Akıl dişlerinin geç çıkması.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


otoscope : n. Kulak muayene aleti, otoskop.


Paget's disease : n. Osteitis deformans.


premedication : n. Bir müdahaleden önce ilaçla hazırlama.


print : n. 1.İz, basmakla meydana gelen iz (ayak izi veya parmak izi gibi); 2. Baskı, basım, matbua; 3. Negatif'inden meydana getirilen fotoğraf.


pronometer : n. Ön kol ve elin pronasyon derecesini ölçen alet, pronometre.


protozoology : n. Protozoer bilgisi, tek hücreli hayvanları inceleyen zooloji dalı.