Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

umbilicus nedir?

umbilicus : n. Göbek, omfalom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheimaphobia : n. Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma.


colpalgia : n. Vagina'da hissedilen ağrı, vagina ağrısı.


dandy-fever : n. see. Dengue.


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


dartre : n. Erpes hastalığına benzer hastalık, tuzlubalgam (deri hastalığı).


deadly : Öldürücü, şiddetli


demodex : n. Özellikle yüz ve burundaki kılların köklerined yerleşmiş bir parazit.


femorotibial : a. Femur ve tibyaya ait.


lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


ischiomenia : n. Adetin kesilmesi, adet görmenin ortadan kalkamsı.


mydriatic : a. & n. 1. Midriyasa ait; 2. Pupillayı genişleten (ilaç).


myesthesia : n. kas duyarlığı, miyestezi.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


onychosis : n. Tırnakların hastalık veya malformasyonu, onikoz.


phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.


polyotia : n. Kulak adedinin normal (iki) den fazla olması.


ruber : a. Kırmızı.


scillism : n. Ada soğanı ile zehirlenme.