Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

umbilicus nedir?

umbilicus : n. Göbek, omfalom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camera : n. Kamara.


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


coccal : a. 1. Yuvarlak şekil gösteren bakteriler (coccus'lar) le ilgili; 2. Yuvarlak şekli gösteren bakterilere benzeyen.


demyelinated : a. Miyelin kılıfını kaybetmiş, miyelinsiz.


dicrotic : a. Nabzı çift atan.


endocrinous : a. İç salgılara ait.


endostoma : n. Bir kemikiçi tümörü, endostom.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


normokalemia : n. Kandaki potasyum miktarının normal sınırlar içinde oluşu, normokalemi.


orchi(o)- : pref. See: Testis.


periepithelioma : n. Böbreküstü bezi tümörü.


phonomyography : n. Kas kasılmasından meydana gelen seslerin kaydedilmesi.


phosphoric : a. biochem. Fosforlu, kuvvetli fosfor mileşimlerine ait.


pleochromocytoma : n. Çeşitil renklerde dokular ihtiva eden tümör.


pneumatosis : n. Midede veya vücudun başka yerinde anormal miktarda hava veya gaz bulunması, pnömotoz.


puriform : a. İrinsi, cerahata benzeyen.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.


saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).