Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

umbilicus nedir?

umbilicus : n. Göbek, omfalom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursal : a. Burs'a ait.


cavitis : n. Vena cava (anatoplardamar) iltihabı.


conoid : a. konik, konimsi, konoid, conoides


diverticle : n. 1. Divertikül: Evvelce mevcut bir boşluk veya bir borunun herhangi birnoktasında meydana gelen bir cep; 2.Çıkmaz, diverticulum..


encysted : a. Etrafı kalın zar veya kapsülle sarılı, kapsüllü.


exodontia : n. Diş çekme sanatı, diş çekimi, eksodonti.


gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


hard : a. Şiddetli, ağır.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


hydrous : a. biochem. Sulu, terkibinde su bulunan.


hypothermy : n. See: hypothermia


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


pseudosclerosis : n. Tremor, göz siniri atrofisi ve sinir bozuklukları ile birlikte görülen hepatolentiküler dejenerasyon.


psychometric : a. Ruhsal olayların süresini ve gücünü ölçen.


record : n. Kayıt devamlı kalacak şekilde tesbit edilmiş kayıt.


rejection : n. 1. Aktarılan doku parçası veya organın alıcı vücudu tarafından kabul edilmemesi, aktarılan gref'in reddedilemsi; 2. Bazı hayvanlarda görülen annenin yavrusu ile ilgilenmemesi hali.