Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

umbilicus nedir?

umbilicus : n. Göbek, omfalom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomalacia : n. Kalb kaslarının yumuşaması.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


cholagogia : n. Safra kesesinden barsağa safra itrahı.


chorioamnionitis : n. Fetal zarlar (chorion ve amnion)'ın enfeksiyon nedeniyle iltihaplanması.


ecology : n. Organların muhitleriyle karşılıklı münasebetlerinden bahseden biyoloji kısmı, ekoloji.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


gouty : a. Gutlu.


hysterotraumatism : n. Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vs)'yi takiben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum, histerotravmatizm.


karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.


limb : n. Kol veya bacak.


limen : n. (pl. limina). Eişk, girek.


malady : n. Hastalık, illet.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


ovarotherapy : n.See: ovotherapy.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


paramorphia : n. Şekil bozukluğu, şekil anomalisi, paramorfi.


prepubertal : a. Puberte çağından önce.


protease : n. biochem. See: Peptidase.


pteroylglutamic acid : n. Folikasit.


sanguine : n. 1. Kanlı, kanı çok; 2. Kanı sıcak.