Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

umbilicus nedir?

umbilicus : n. Göbek, omfalom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


calcaneum : n. See: Calcaneus.


cardiophone : n. Hastanın göğüs kafesine yapıştırılan hassas mikrofon aracılığı ile kalb seslerine ait işitilebilir ve görülebilir sinyallerin alınması.


colpocystotomy : n. Vagina duvarından kesit yaparak mesaneyi açma.


depolarization : n. 1. Kutuplaşmasının ortadan kalkması, pozitif ve negatif kutuplar arasındaki gerilim farkının kalkması; 2. Uyarı sonucu harekete sevkedilen sinirv eya kas lifinde elektrik yükü kaybedilmesi.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


episcleritis : n. Skleranın dış tabakalarının iltihabı, episklerit.


gamomania : n. Aşırı evlenme arzusu, çılgınlık derecesine varan evlenme isteği.


ginglymus : n. Dirsek gibi tek eksenli mafsal, reze eklem (kapı rezesi şeklinde birbirinin içine girmiş oynak).


hypermyotrophy : n. Aşırı kas dokusu gelişimi.


longissimus : n. en uzun.


mastoplasty : n. Meme plastik ameliyatı.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


obligatory : a. Zorunlu, mecburi.


parachromatopsia : n. Renk körlüğü.


phlyzacium : n. 1. İçinde sulu cerahat veya sıvı bulunan küçük kabarcık; 2. Kabuklu püstüllerle kendini gösteren cerahatli deri iltihabı. See: Ecthyma.


polyarteritis nodosa : Vücudun çeşitil bölgelerindeki küçük arterlerde yaygın iltihap odakları ile belirgin zaman zaman ateşin eşlik ettiği kronik damar hastalığı.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).