Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

umbilication nedir?

umbilication : n. Göbek şeklinde çukur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytoblast : n. Hücre çekirdeği.


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


desudation : n. Deri üzerinde su toplayıcı küçük kabarcıklar oluşmasına uzanan aşırı terleme.


dicophane : n. Pediculosis capitis ve diğer gövde parazitlerine karşı kullanılan tanınmış insektisid.


ear : n. Kulak.


esthesioblast : n. See: Ganglioblast.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


imbalance : n. Dengesizlik.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


liothyronine : n. Tiroid guddesinin salgısı.


myonecrosis : n. kas dokusunun hayatiyetini kaybetmesi, kas nekrozu, miyonekroz.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


oculospinal : a. Göz ve omurliiğe ait.


pott's disease : n. Spondilit, spinal tüberküloz, omirilik çürümesi.


proaccelerin : n. See: Factor V.


protraction : n. 1. Öne doğru uzanma, ileriye doğru çıkıntı gösterme; 2. Üst veya alt çene dişlerinin, normale oranla ileriye doğru çıkıntı göstermesi hali.


quale : n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).


racial : a. Irki.