Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

umbilication nedir?

umbilication : n. Göbek şeklinde çukur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


copula : n. 1. Birleştirici oluşum, iki şey arasındaki bağlantı; 2. Cinsel birleşim, kopulasyon.


craniostenosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanması nedeniyle kafatasının daralması hail.


curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


dispermy : n. Aynı ovum içine iki spermatozoon'un girişi.


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


excitonutrient : a. Belenmeyi canlandıran ilaç.


hostility : n. Düşmanlık, aşırı kızgınlık, husumet.


humerus : n. Kol kemiği, dirsekten omuza kadar olan kemik, pazı kemiği.


hypalbuminosis : n. Kanda albümin noksanlığı.


karyolysis : n. Hücre nüvesinin şişmesi ve kromatinin gittikçe eriyerek yok olması ile belirli bir nekrobiyoz şekli, karyoliz.


labioplasty : n. Duda üzerinde yapılan estetik ameliyat.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


mitogneesis : n. Mitoz şeklinde bölünme.


muscarine : n. "Amanita muscaria" adlı mantardan elde edilen asetilkolin etkisine benzer etkilere sahip zehirli bir madde, muskarin.


oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.


paracystitis : n. Mesane çevresindeki abğ dokusu ve diğer komşu oluşumların iltihabı.


precoiatl : a. Cinsel birleşimden önce.