Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

umbilication nedir?

umbilication : n. Göbek şeklinde çukur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


conductance : n. İletkenlik (elektrik).


effective : a. Etkili, tesirli.


entrails : n. İç organlar, özellikle barsaklar ve karın içindeki organlar.


exfetation : n. Dış gebelik.


gouge : n. Kemiği kesmeğe mahsus cerrah aleti.


hepatogastric : a. Karaciğer ve mideye ait.


teratogenic : a. Kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan, fetüs'te malformasyon yaratan.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


hyposthenuria : n. Böbreğin idrarı teksif etme yeteneğinin bozulmasından ileri gelen yoğunluğu az idrar çıkarma, hipostenüri.


insalubrious : a. Sıhhate yaramaz, sıhhate dokunur, zararlı.


intumescence : n. Şişkinlik, şiş, intumescentia.


mazodynia : n. Memede hissedilen ağrı, meme ağrısı.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


neuter : a. Belli bir cinsiyet göstermeyen, ne erkek ne dişi, cinsiyetsiz.


omacephalus : n. Başı ve kolları bulunmayan hilkat garibesi.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


ophthalmologic : a. Oftalmolojiye ait.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.