Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

umbilication nedir?

umbilication : n. Göbek şeklinde çukur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


cystase : n. biochem. Fagositlerin ihtiva ettiği bir enzim, sitaz.


deglutition : n. Yutma.


diabetogenic : n. a) Diabet meydana getiren. b) Hipofiz ön lobundan salgılanan bir hormonu nitelendirmek için kullanılan deyim.


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


endothermal : a. Isı emen, ısı depo eden.


enterogastritis : n. Mide-barsak iltihabı, enterogastrit.


erythroplasia : n. Mukoza üzerinde kırmızımtırak leke tarzında lezyonların oluşmasıyla belirgin durum, eritroplazi (Özellikle deri ile mukozanın birleşme yerlerinde görülür ve prekanseröz kabul edilir).


fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;


lactifugal : a. Süt salgılanmasını azaltan veya durduran.


hydrargyrism : n. Civa zehirlenmesi.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


otosalpinx : n. Eustachi borusu.


peritoneal : a. Peritona ait.


polybasic : a. Bazlarla yer değiştirebilecek birçok hidrojen atomuna sahip olan (asit).


potentialization : n. İki maddenin birbirini kuvvetlendirici etki göstermesi, iki ilacın beraber kullanıldığı zaman, tek başlarına meydana getirdikleri etkiye oranla daha geniş tesir göstermeleri hali.


pott's disease : n. Spondilit, spinal tüberküloz, omirilik çürümesi.


pruritic : a. 1. Şiddetli kaşıntı (pruritus) ile ilgili; 2. Şiddetli kaşıntıya sebep olan, kaşıntılı.